Javni poziv za prodaju imovine “Tehničkog remontnog zavoda Hadžići”

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora preduzeća „Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići broj: NO-00114/2014 i NO-00115/2014 od 13.06.2014. godine i Saglasnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj: 12-19-1566/14 od 16.06.2014.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 111

Prodavac: „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa: Ulica “6. marta” b.b., Hadžići, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca: 4200357160005

1.

Šifra predmeta: 11000303
Naziv predmeta prodaje: Poslovni prostor u privredi, ul Hadželi br.22, Hadžići, površine 97 m², upisan na k.č. 977/E1 u ZK ul. 2044 KO Hadžići
Početna cijena (KM): 202.259,00
Depozit (KM): 20.226,00
Naknada za učešće (KM): 100,00

2.

Šifra predmeta: 11000304
Naziv predmeta prodaje: Poslovna zgrada u privredi (2.130 m²) i ostalo neplodno zemljište (2.210 m²) upisana na k.č. 1125/24 u zk.ul. 812, KO Hadžići, ukupne površine 4.340 m²
Početna cijena (KM): 1.664.616,00
Depozit (KM): 100.000,00
Naknada za učešće (KM): 100,00

Napomena:

Na predmetu prodaje pod rednim brojem 1. upisana je hipoteka od Privredne banke Sarajevo i dobijena je saglasnost za prodaju broj: 03-6-3099/14 od 10.06.2014.godine.

Na predmetu prodaje pod rednim brojem 2. upisana je hipoteka od strane Bosna Bank Internacional d.d. Sarajevo i dobijena je saglasnost za prodaju broj: 032-03-2761/14 od 13.06.2014. godine.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 07.07. do 22.07.2014. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 30.07.2014.godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom vremena održavanja aukcije kako slijedi:

Predmet prodaje 11000303 u 11:00 sati
Predmet prodaje 11000304 u 11:30 sati

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 22.07.2014. godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću: Kanlić Zemka 062 346 860

Kontakt osoba u Agenciji: Talić Fikret 033 586 238

Čongo Sabaheta 033 586 250

www.magazinplus.eu – Agencija za privatizaciju F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close