Grupacija BBM: Učinkovitost nastala tradicijom

Gradimo Budućnost

Svaki projekat treba viziju i resurse, kako bi se vizija i ostvarila. BBM povezuje oboje: najveće zahtjeve u pogledu kvaliteta u svim svojim aktivnostima u različitim područjima djelovanja te vanredno poduzetničko, zanatsko tehničko znanje. Iz toga nastaju proizvodi i usluge najvišeg nivoa, po kojima je grupacija BBM poznata i cijenjena u cijeloj Evropi. BBM je tražen i pouzdan partner koji uživa veliko povjerenje kod klijenata (investitora) i kooperanata.

BBM se odlikuje visokim nivoom učinkovitosti i doslijednom orijentacijom prema zahtjevima svojih klijenata. Prihvata izazove i stvara dodatnu vrijednost: kao dinamično preduzeće koje raste i otvara nova tržišta u cijeloj Evropi. BBM uspješno realizira projekte – vjerujte im i profitirajte od njihovog bogatog iskustva.

Raznolike aktivnosti u Evropi

Grupacija BBM kojom upravljaju osnivači uspješno egzistira na tržištu od 1990.g. i aktivna je na mnogim poslovnim poljima. Povezani sa međunarodnim renomiranim kooperantima BBM realizira zahtjevne projekte u cijeloj Evropi. Pri tome kontinuirano upošljava oko 1000 vlastitih, visoko kvalificiranih zaposlenika, koji se kompetentnim angažmanom brinu za besprijekornu realizaciju povjerenih poslova. Zahvaljujući maksimalnoj fleksibilnosti BBM stvara nova mjerila za kvalitet i pouzdanost. Kratki putevi donošenja odluka i centralni način upravljanja svim aktivnostima doprinose tome da tržištu mogu ponuditi integrirane usluge iz jedne ruke te stvarati „po mjeri skrojena rješenja“ – u svim oblastima djelovanja.

*BBM Group:

Površinski kopRudarstvoVisokogradnja i InžinjeringNiskogradnjaIT-DMS
BBM-Vareš d.o.o.BBM GmbH Niederlassung DeutschlandBBM GmbH NiederlassungBBM d.o.o. SarajevoarCaptis Gmbh
Operta GmbHBBM d.o.o. SarajevoGeoportal-BBM d.o.o.
Operta BBM GmbHSCT-BBM d.o.o.
BBM d.o.o. SarajevoRemont pruga d.d.
Operta GmbH

*Svako preduzeće predstavlja samopstalni pravni subjekt.

Širok spektar usluga

Grupacija BBM je aktivna u mnogim prosperitetnim poslovnim područjima. Temeljne oblasti njihovog djelovanja su rudarstvo, visokogradnja, niskogradnja i montaža. Osim toga kao inovativno preduzeće angažirali su se i u razvoju i plasmanu novih informacionih tehnologija. Pregled usluga:

Površinski kop

Površinska eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina: Kapaciteti kompanije proizvode prvoklasne mineralne proizvode za visokogradnju i niskogradnju. Kameni agregati za asfalte i betone, visokokvalitetni tucanik te arhitektonski kamen koriste se u cestogradnji, izgradnji željezničkih pruga, proizvodnji visoko kvalitetnih betona, a imaju svoju primjenu i u hemijskoj industriji. Osim toga BBM je sve više tražen i kao ugovorni pružatelj rudarskih usluga pri eksploataciji mineralnih sirovina.

Rudarstvo

Rudarstvo: BBM je izvanredan ponuđač jamskih rudarskih specijalističkih usluga, prije svega na tržištu Njemačke. Po zahtjevu velikih rudarskih preduzeća preuzimaju u vlastitoj odgovornosti čitave setove poslova ili pak stavljaju na raspolaganje kvalificiranu radnu snagu za rudarske i montažerske poslove svih vrsta. Timovi kompanije se fleksibilno mogu angažirati na tržištu cijele Evrope. Vlastita radionica se bavi održavanjem mašinskog parka. Ime BBM je poznato ime u oblasti rudarstva kao jedan od najpouzdanijih ponuđača u izvođenju jamskih rudarskih radova.

Visokogradnja i Inžinjering

Visokogradnja, inžinjering: Kao partner renomiranih glavnih izvođača BBM pruža integrirane usluge u području visokogradnje i inžinjeringa. Oblikuje građevinske projekte individualno, koristeći resurse na optimalan način – bilo da se radi o novogradnji ili pak o rekonstrukciji i modernizaciji. BBM-ovi

timovi su često ciljano traženi u svrhu otklanjanja uskih grla, te realiziraju i naročito zahtjevne zadatke poput izvođenje radova vidnim betonom.

Niskogradnja

Niskogradnja: Širom Evrope BBM nudi kompletne usluge u oblasti niskogradnje iz jedne ruke: od izrade projektne dokumentacije do primopredaje gotovih objekata: puteva, tunela, mostova ili željezničkih objekata. Sve usluge se izvode samostalno pomoću opreme koja udovoljava najnovijim standardima. Vlastiti inžinjering biro garantuje profesionalno praćenje svih projekata.

IT-DMS

Informacione tehnologije / Sistemi za upravljanje dokumentima (DMS): BBM-ovo preduzeće arCaptis je specijalizirano za digitalno prikupljanje i obradu ulaznih dokumenata. Inteligentna programska rješenja optimiraju radne i poslovne procese. Njihovu osnovu čini softverski paket smartCAPTURE u čijem je razvoju arCaptis učest vovao te koje ekskluzivno plasira na tržištu. Integrirana rješenja za optimiranje radnih procesa i arhiviranje upotpunjuju ponudu u domenu informacionih tehnologija i upravljanja dokumentima.

Reference: Sa BBM do uspjeha

Površinska eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina: Eksploatacija kamena eruptivnog porijekla (spilita) i kreč-njaka, uz u vlastitim projektima razvijenu pripremu na lokaciji Vareš u Bosni i Hercegovini je započela 2000. g. „sa ledine“. Od tada je učinkovitost proizvodnih kapaciteta višestruko povećana – sa 100 tona t/h do sa dašnjih 450 t/h. Postrojenjem za preradu se upravlja pomoću modernog SPS-upravlja-čkog sistema, a cjelokupni proizvodni proces se prati putem video-nadzora. Postrojenje se na taj način nalazi na najnovijem stepenu razvoja tehnike i u Evropi zauzima mjesto u samom vrhu. Visoki kvalitet proizvoda obezbjeđen je činjenicom da se sve frakcije (spiliti) u procesu dobivanja peru na sitima, usljed čega nastaju visokokvalitetni proizvodi bez udjela sitnih čestica.

Rudarstvo: U rudniku mrkog uglja ProsperHaniel u Bottrop-u, BBM obavlja od 2006. god. izradu jamskih prostorija, čiji je profil otprilike 30 kvadratnih metara. Zbog geoloških uvjeta po svakom metru tunela su dodatno ubačena 22 ankera u svrhu stabilizacije čeličnih lukova, a čelični sistem podupiranja je kompletno zapunjen betonom. BBM-u je također povjerena ugradnja svih cjevovoda, trakastih transportera, transportnih uređaja i sistema za snabdijevanje električnom energijom. BBM je ovaj obimni i zahtjevni zadatak savladao pružajući najveći kvalitet, iskopavanjem u prosjeku osam metara gotovog tunela dnevno, tako da je dionica od okruglo 2200 metara naručiocu predata na korištenje prije ugovorenog roka.

Visokogradnja/Inžinjering: BBM je 2006.g. preuzeo kompletne grube građevinske radove na hotelu «Breidenbacher Hof» u Düsseldorf-u. Poseban izazov u tome je što su zemljani građevinski radovi morali biti izvedeni u zahtjevnoj tehnici korištenja «poklopaca». Podzemni prostor je osim toga izveden kao tzv. «bijela kada». Uz sve to bilo je potrebno nadokaditi i kašnjenje u izvođenju radova od tri mjeseca, za koje je odgovoran bio naručilac posla. BBM-tim je sve ove visoke zahtjeve ispunio na izvrstan način i u skladu sa rokovima. Sama činjenica da je nadoknađeno vremensko kašnjenje (od 55 dana), investitoru je dala priliku da ispoštuje svoje prvobitno planirane rokove.

Niskogradnja: BBM učestvovala u izgradnji Panevropskog Koridora (VC), čija je dužina po južnoj liniji u Bosni i Hercegovini približno 360 km, koji će zemlju povezati sa evropskom mrežom. BBM učestvovala u izvođenju važnih dionica autoputa, u koje se ubraja i obilaznica («Bypass») Sarajevo. Pri realizaciji ovoga projekta bilo je potrebno, pored trase pripadajućih objekata, izgraditi više tunela i mostova. BBM dodatno uz izvođenje građevinskih radova i usluga isporučuje i veliki dio građevinskih materijala za izgradnju donjeg sloja trase, te je najozbiljniji isporučilac kamenih agregata za proizvodnju završnih asfaltnih slojeva. U Bosni i Hercegovini osim BBM-a ne postoji firma koja može isporučiti željeznički tucanik potrebnog kvaliteta za izgradnju željezničkog koridora.

Informacione tehnologije/Sistemi za upravljanje dokumentima: BBM-ovo preduzeće arCaptis je svojim softverskim rješenjem za registriranje i obradu faktura uvjerilo u kvalitet firmu koja se bavi pružanjem poreskih konsalting-usluga u Düsseldorf-u, a koja putem kćerke-firme godišnje obrađuje više od 550.000 dokumenata. Ostali ponuđači prije toga nisu uspjeli da predstave potrebne individualizacije. Firma arCaptis je u odnosu na njih pokazala izvrstan kvalitet i kompatibilnost svoga rješenja sa ostalim sistemima. Podaci koji su dobijeni digitalnim putem, sada između ostalog, upravljaju sistemom obrade opomena te platnim prometom.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close