Građani zadovoljni uslugama ”Centra za pružanje usluga građanima i Centra za dozvole”

” U skladu sa članom 12. Uputstva za podnošenje pritužbi / preporuka na rad općinskih službi za upravu i posebnih općinskih službi Općine Visoko broj: 01/2-02-397/09 od 25.6.2009.godine, kojim je utvrđena obaveza Menadžera Centra da Općinskom načelniku dostavlja redovne, tromjesečne Izvještaje o podnesenim pritužbama i toku njihovog rješavanja, ovim putem Vas izvještavam da tokom protekla tri (3) mjeseca (septembar, oktobar, novembar 2015.) nije bilo procesuiranih pritužbi.

Ovdje cijenim bitnim istaći da tokom proteklog perioda, Centar za pružanje usluga građanima i Centar za dozvole, odnosno njegovi uposlenici, bilježe pohvale za svoj rad, efikasnost i profesionalnost i to putem svakodnevnih usmenih izraza zadovoljstva, te kroz Knjigu utisaka, kako od strane građana, tako i od strane posjetioca naše Općine. Pohvala za rad Centra za pružanje usluga građanima tokom gore navedenih mjeseci- je bilo devet. ”

Stručni saradnik-Menadžer Centra za pružanje usluga građanima i Centra za dozvole Luzar Snežana dipl.pravnica

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close