Elektroprivredi BiH i Općini Visoko odobrena aplikacija za EU program -Horizont 2020

Općinska načelnica, Amra Babić sa saradnicima održala je sastanak sa predstavnicima Sektora za strateški razvoj Elektroprivrede BiH koji su predvodili dr. Izet Smajević i dr. Mustafa Musić-šef sektora. Tema sastanka bila je odobrena aplikacija Elektroprivrede BiH i Općine Visoko, kao fokus općine za razvojni projekat „Modeliranje grijanja manjih gradova obnovljivim izvorima energije i smanjenja problema globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena“ u okviru programa Evropske unije-Horizont 2020. Horizont 2020 doprinosi ostvarivanju ciljeva iz ključnih strateških dokumenata Evropske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Evropa 2020.  i Unija inovacija, te izgradnji Evropskog istraživačkog prostora. Pored Elektroprivrede BiH i Općine Visoko iz Bosne i Hercegovine u projekat su uključene i institucije iz Njemačke, Danske, Austrije, Slovenije i Makedonije, te Grad Šabac iz Srbije, Općina Ljutomer iz Slovenije, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Elektroprivreda BiH i Općina Visoko su prvi uspješni aplikanti iz Bosne i Hercegovine na EU program-Horizont 2020.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close