BiHPolitika

Građani BiH plaćaju štetu veću od 200 mili. KM nastalu propašću banaka u RS

Slučaj Bobar banke i Banke Srpske odgovornost je Agencije za bankarstvo RS, koja nije ispunila svoju ulogu regulatora bankarskog sektora tržišta RS, međutim odgovornost se prebaciju na Agenciju za osiguranje depozita BiH.

Zbog toga, veliki dio sredstava poreskih obveznika i Federacije bit će isplaćen za saniranje bankarskog sektora RS. Stoga je pod hitno potrebno Agenciju za osiguranje depozita urediti po novim pravilima ili formirati Agenciju za superviziju banaka na razini BiH, tvrdi ekonomski stručnjak Zlatko Hurtić. Pogreške bankarske politke RS, nanijele su veliku štetu Federaciji. Novac poreskih obveznika Federacije bit će tranferiran za plaćanje grešaka koje je direktno prouzrokovao Milorad Dodik, ističe Hurtić.

Razlog je nepostojanje Agencije za superviziju banaka na razini BiH. Ideja da se takva Agencija organizira u okviru Centralne banke BiH, stara je preko 10 godina. “To je zahtjev koji je vrlo star i koji je bio upućivan prema MMF i prema RS, a oni iz RS nikada nisu pristali da se na razini države formira tzv supervizija banaka upravo da bi se izbjeglo ovo što sada imamo u RS, a to je da se politički vodi ova politika prema bankarskom sektoru od strane entitetskih agencija na koje Milorad Dodik u RS ima velikog utjecaja”, kazao je Zlatko Hurtić.

Nelogično je postojanje Agencija za bankarstvo u BiH isključivo na entitetskoj razini, a Agencija za osiguranje depozita na državnoj, kaže Hurtić. Agencija za osiguranje depozita BiH isplatit će preko 200 milijuna maraka za pravna i fizička lica oštećena u bankama RS-a.

Zakonom je predviđeno da se sredstva Agencije koriste za područje cijele BiH, iako Fedreracija daleko više sudjeluje svojim novcem. S druge strane značajan broj depozita firmi iz Federacije zarobljen je u propalim bankama u RS, tako da će Federacija i po tom osnovu pretrpjeti veliku štetu, tvrdi Hurtić. “Oni tu pristupaju po princupi švedskog stola, što ima se sviđa i što ide u njihovu korist i što će ljudi iz Federacije plaćati mi ćemo prihvatiti da bude na državnom niovu a što se tiče onoga kao direktna supervizija banaka oni smatraju da je sastavni dio ekonomske politike BiH, oni to ne žele, upravo da imaju političku moć nad bankama”, dodaje Hurtić.

Slučaj s bankama RS odražava se i na standby aranžman s MMF-om. Situaciju je moguće riješiti novim pravilima Agencije za osiguranje depozita a to je da se razdvoje fondovi RS i Fderecije, što znači da bi isplate Agencije ovisile od uplata entiteta. U tom slučaju loše politike Vlade RS ne bi mogle destabilizirati bankarski sektor zemlje.

“Ona treba da postoji na razini BiH, Agencija za osiguranje depozita, ali da u okviru nje postoji vrlo razgraničenje između sredstava koje daje RS i Federacija. Tako da samo ona sredstva kojim RS puni taj fond mogu da se koriste za sanaciju banaka u tom entitetu, a ne sredstva koja daje Federacija. Ili da imamo napredak u tom smislu da se uspostavi pri Centaralnoj banci BiH, kao svugdje u svijetu Agencija za superviziju banaka”, kazao je Hurtić. Loša ekonomska politika u jednom entitetu može dovesti u pitanje ozbiljnu makroekonomsku stabilnost u našoj zemlji, poručuje Hurtić.

Akta.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close