Forum mladih SDP-a u Visokom organizirao Okrugli stol o zapošljavanju

U Visokom je jučer u organizaciji Foruma mladih OO SDP BiH Visoko, održan Okrugli stol na temu zapošljavanja, tokom kojeg su se prisutnima obratili Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, Ratko Orlandić, direktor Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona te Mirko Trifunović, ministar za obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, Forum mladih je prepoznao temu zapošljavanja kao jednu od tema koje bez ikakve sumnje jednako zanimaju sve razine društva u našoj zemlji i općini te kroz organizaciju Okruglog stola, koji je na jednom mjestu okupio sve ključne aktere vezane za spomenutu tematiku, pokušao doći do konkretnih zaključaka koje će u formi inicijativa naknadno biti pokrenute ka različitim nivoima vlasti.

Kroz zanimljivu dvosatnu diskusiju, prisutni su se dotakli broja i strukture nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na stanje u Visokom, objasnili tačnu ulogu zavoda za zapošljavanje, koji zapravo djeluju kao posrednik pri zapošljavanju, odnosno prilikama koje se nude mladima, greškama koje se prave pri procesu srednjoškolskog i visokog obrazovanja, otvaranju centara za obrazovanje i prekvalifikaciju itd. Istaknuto je da
na tržištu rada jedan od najvećih problema predstavlja značajna pojava “rada na crno”, što kao direktnu posljedicu ima iskorištenje kapaciteta zavoda isključivo u socijalne svrhe.

Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, prisutne je upoznao sa inicijativom koja je pokrenuta prema Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine o dodjeli neperspektivne vojne imovnike na lokaciji bivše kasarne u Vratnici, općina Visoko, koja bi se mogla iskoristiti za otvaranje centra za edukaciju i prekvalifikaciju, što bi nezaposlenim u Bosni i Hercegovini, te posebno u Visokom, dalo veliku priliku da prolaskom kroz odgovarajuće treninge steknu izgledniju priliku za zapošljavanje, što su podržali i ostali učesnici Okruglog stola. Također, Delić je preporučio i kreiranje odgovarajuće privredno-obrazovne analize za Visoko koja bi poslužila kao ozbiljna platforma za donošenje odgovarajuće Strategije za razvoj i zapošljavanje u Visokom, uzimajući u obzir sve realne tržišne faktore.

Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao ključni potez koji bi mogao dovesti do bržeg zapošljavanja te iskorištavanja prilika na tržištu rada, istakao je neophodnost usvajanja kantonalnog Zakona o obrazovanju odraslih, koji bi stvorio zakonsku pretpostavku za prekvalifikaciju kadrova te odgovaranje potrebama tržišta, uz navođenje niza primjera gdje zbog nepostojanja takvog zakona poslodavci nisu mogli pronaći odgovarajući
kadar u zadovoljavajućem vremenskom periodu. Ratko Orlandić, direktor Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, podržao je takvu inicijativu te istakao nadanja kako će u narednom periodu doći do kvalitetnije implementacije Zakona o volontiranju, uz izmjene zakona o obrazovanju, posebno u dijelu koji se tiče obaveznog pripravničkog staža.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Fikret Plevljak, koji je dao punu podršku organizaciji skupova na kojima se raspravlja o problematici zapošljavanja, istakao je kako Vlada Zeničko-dobojskog kantona u narednom periodu planira intenzivirati aktivnosti vezane za implementaciju kantonalne Strategije za zapošljavanje uz kontinuiran rad na povećanju konkurentnosti kantona kroz olakšavanje procesa registracije novih kompanija, dok je ministar Trifunović u svom zaključku istakao kako ministarstvo ima dobru saradnju sa zavodima na svim nivoima te da prepoznaje problem sa proizvodnjom kadrova kojih u
velikom broju već ima prijavljenih na zavodu za zapošljavanje, no da ipak nema mogućnost direktnog zaustavljanja hiper produkcije određenih zanimanja.

Zaključeno je i da će zavodi na svim nivoima u narednom periodu nastojati da uz podršku odgovarajućih institucija olakšaju proces zapošljavanja izvan Bosne i Hercegovine, sa naglaskom na kadrove koje naše tržište nudi u većem broju u odnosu na realne potrebe te da Visoko, uvažavajući svoju tradiciju, ipak treba razmišljati i o budućnosti te kroz ponuđena školska zanimanja kvalitetno odgovarati potrebama lokalnog tržišta rada.

Vrijedi istaći da je želja Foruma mladih bila da se ovaj Okrugli stol, uzimajući u obzir veliko zanimanje građana i medija za ovu tematiku, organizira u Maloj sali Općine Visoko, no zbog održavanja sastanaka mjesnih zajednica, ti kapaciteti nam nisu bili ustupljeni, zbog čega su veliko žaljenje izrazili i sami učesnici Okruglog stola.

Forum mladih OO SDP BiH Visoko će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima vezanim za pozitivno i konstruktivno djelovanje, u cilju podrške mladima naše općine.

Forum mladih OO SDP BiH Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close