DEP: Realni pad BDP-alani 0,2%, pozitivna kretanja u 2013.

Dostupni kratkoročni indikatori za 2012. godinu koji ukazuju na blag realni pad BiH ekonomije od približno 0,2%, navodi se u analizi makrokonomskih kretanja koju je sačinila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.
Negativan ekonomski rast se manifestovao kroz realni pad domaće tražnje i izvoza i to uprkos realnom smanjenju vanjskotrgovinskog deficita od 4,5%.
Do pada domaće tražnje je došlo i u domenu privatne potrošnje i investicija uglavnom kao posljedica tri godine negativnih trendova proizvodnje, zaposlenosti i realnih plata, realnog smanjenja novčanih priliva građana iz inostranstva i sl.
Pored toga,javna potrošnja i investicije po svemu sudeći bilježe izuzetno skroman realni rast obzirom na složenu fiskalnu poziciju u 2012.
Smanjenje domaće tražnje je rezultiralo realnim padom robnog uvoza od 4,4%, dok je BiH izvoz u najvećoj mjeri bio ugrožen problemima u proizvodnji električne energije, te slabom izvoznom tražnjom.
Naime, česti remonti u elektranama i nepovoljna hidrološka situacija u 2012. su doveli do pada vrijednosti izvoza energetskih dobara od 38%, što je bio jedan od glavnih uzroka realnog pada BiH robnog izvoza od 5%. Konačno, industrijska proizvodnja
koja ima centralnu ulogu u ukupnim ekonomskim kretanjima takođe bilježi značajan pad od 4,3% u 2012. godini.
Ekonomska kretanja u prva dva mjeseca 2013 godine su bila znatno pozitivnija u odnosu na prethodnu godinu.
Tu se prije svega ističu prilično snažan rast vanjske trgovine i industrijske proizvodnje, praćeni rastom građeviskih radova.
Naime, čini se da se proizvodnja električne energije ponovo normalizuje u 2013. čiji je rast od 7,6% u odnosu na isti period prethodne godine bio važan faktor ukupnog rasta industrijske proizvodnje od 6,3% (g/g) u prva dva mjeseca.
Rast proizvodnje električne energije je ujedno i u četvorostručio vrijednosti izvoza ove kategorije u odnosu na prethodnu godinu što je bilo važan faktor ukupnog dvomjesečnog povećanja vrijednosti robnog izvoza od 15,7% (g/g).
S druge strane, rast vrijednosti robnog uvoza od 10,8% bi takođe mogao biti pozitivan pomak obzirom da najvjerovatnije odražava rast domaće tražnje.
Konačno, građevinski radovi BiH u prva dva mjeseca bilježe rast uslijed naglog skoka u FBiH od 29% (prije svega u domenu niskogradnje) uz istovremeni pad radova u RS od 6,4%, navodi se u analizi.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close