Fehim Škaljić u ZDK

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Fehim Škaljić, posjetio je danas sjedište ZDK, gdje je razgovarao o aktuelnoj situaciji u ovom kantonu sa premijerom kantona Fikretom Plevljakom i predsjedavajućim Skupštine ZDK, Sretkom Radišićem.

– Rukovodstvo federalnog parlamenta opredijelilo se u ovoj godini initenzivirati saradnju sa parlamentima drugih nivoa sa ciljem razmjene iskustava dobre prakse, zajedničkog djelovanja na izgradnji pravne norme i standardizacije zakonodavstva na evropskom putu, izjavio je nakon razgovora u sjedištu ZDK, Fehim Škaljić, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, dodajući da je posjeta Zenici prva u nizu obilazaka svih kantona u naredna 3 mjeseca.

– Pojavila se realna potreba da se kantoni, kao bitni subjekti zakonodavne vlasti u Federaciji, direktnije i čvršće operativno vežu za zajedničko djelovanje sa federalnim parlamentom u donošenju brojnih zakona, pojasnio je Škaljić, iznoseći da je zakone korisno prvo donijeti na federalnom nivou, a onda ih spuštati na nivo kantona da bi se standardizirali, a građanima omogućili jednaki uslovi, a potrebno je i da kantoni budu u prilici da iniciraju donošenje nekih zakona na federalnom nivou.

Iznoseći i mišljenje vezano za pitanje opterećenosti kantona presudama po osnovu kolektivnih ugovora, o čemu se takođe razgovralao u sjedištu ZDK, gospodin Škaljić sugeriše da se pravci mogućeg razrješavanja ovog problema u inicijativi, koja je već upućena Vladi Federacije, upute i Parlamentu da bi vidjeli u zajedničkom djelovanju šta je moguće učiniti, a imperativ BiH je da se izgrađuje norma za potrebe građana i da bude u okviru evropskih standarda.

– Današnji razgovor sa gospodinom Škaljićem, dobar je i pravi početak jedne saradnje i u vertikalnom i u horizantalnom smislu, kazao je premijer ZDK, Fikret Plevljak, napominjući da saradnja ove vrste može samo donijeti boljitak građanima i ZDK i Federacije, ali i Bosne i Hercegovine, te da će sa ovom saradnjom sigurno i dalje nastaviti.

rtvze.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close