Federalno ministarstvo poljoprivrede prošle godine nelegalno utrošilo milione maraka

Nezakonito upošljavanje, nabavka vozila, dodjela sredstava za poticaj, favoriziranje određenih kompanija… mnogo je posla za istražne organe

Priredila: B.M.R.

Odgovor na pitanje zbog čega se poljoprivreda u Federaciji BiH nalazi u tako lošem stanju sigurno se može pronaći i u revizorskom izvještaju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2013. godinu. U izvještaju krcatom materijalom ne samo za parlamentarne komisije već i za sudske organe dokumentovane su brojne nepravilnosti zabilježene tokom samo jedne godine dana, pa ne čudi kako je Ministarstvo za svoj rad dobilo negativnu ocjenu revizije.

Teško je i pobrojati šta je sve kontrola poslovanja uočila kao problem – nepravilnosti u javnim nabavkama, nekontrolisanu i neplansku dodjelu sredstava za poticaje u poljoprivredi, način na koji su uposlenici Ministarstva raspoređivani na poslove, troškove rada komisija koje su naplaćivale hiljade maraka za samo nekoliko sastanaka, utemeljenost dodjele, obračuna i isplate potpora za Promociju i stvaranje ambijenta za pristup domaćih proizvoda tržištu, trošenje novca iz budžetskih rezervi, sistem kontrole… a sve se mjeri milionima ili stotinama hiljada KM.

Kupovala su se i vozila koja nisu plaćana, pa je ASA auto podnijelo tužbu zbog neplaćenog računa. Sud je naložio da se automobil vrati ali je njegova nabavka ovim uvećana za troškove sudskog spora i zatezne kamate. Trošeno je i na telefone i reprezentaciju – bez mjere i validne dokumentacije koja bi opravdala nastale troškove. Pojedini savjetnici i uposlenici ministarstva imaju po dva mobilna aparata sa dvije različite mreže, a u isto vrijeme prave račune veće od 900 KM koje Ministarstvo zatim uredno opravda. Ministarstvo ne slijedi preporuke revizije od prethodnih godine date načelno svim institucijama o smenjenju izdataka za telefonske troškove, pa su tako u 2013. uvećali izdatke za telefone za više od 13 posto.

Dvadeset hiljada KM potrošeno je za usluge press clippinga.
Apsolutni rekord za uvećanje troškove zabilježen je kod rada komisija. Iako su neke održale tek četiri sastanka njihovim članovima isplaćene su naknade od više hiljada KM. Po osnovu rada komisija i  Vijeća za istraživanja u poljoprivredi i ruralnom području troškovi su uvećani za čak 141 posto u odnosu na prethodni period! Članovi Vijeća održali su samo četiri sjednice ali im je obračunato i isplaćeno po 11 naknada.

Ovo su samo neki od primjera nezakonitog utroška sredstava a ima ih još mnogo. No oni su prava sitnica prema krupnim nepravilnostima koje se odnose na procese javnih nabavki, dodjele poticaja i utroška rezervi, kojima se budžet oštetio za mnogo viši iznos novca.

Kako je Ministarstvo favoriziralo firme Milkos i ZDI Produkt

Novi Pravilnik o načinu ostvarivanja novčanih poticaja po modelu poticaja proizvodnji donesen je u junu 2013. godine ali je mijenjan čak tri puta! To, navode revizori, može imati značajne posljedice i  izazvati poremećaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji, s obzirom da se istima propisuju dodatnih uslovi i povećava neizvjesnost poljoprivrednih proizvođača u ostvarivanju novčanih poticaja.

Također, nisu do kraja opravdana izdvajanja za Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) na temelju nerealiziranih zahtjeva iz 2012. godine u iznosu od 1.570.940 KM, obračun poticaja za Tovove junadi iz uvoza koji su realizirani u iznosu od 488.000 KM (500 KM/grlu, Farma Glamoč d.o.o. Glamoč u iznosu od 241.500 KM, Suša Commerce d.o.o. Visoko 108.500 KM i Fis d.o.o. Vitez 138.000 KM).

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja potpora po modelu ostalih vrsta novčanih potpora u poljoprivredi, iako je trebalo, nije propisao posebne kriterije i rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški, na temelju Proizvodnje orijentirane izvozu (5.000.000 KM) već je samo definirao da će biti objavljen posebni javni poziv kojim će navedeno biti naknadno propisano… Ministarstvo nije prezentiralo dokumentaciju na temelju kojih je odredilo koje proizvodnje će biti predmet poticaja izvozu, odnosno parametre na temelju kojih je utvrdilo poticajnu cijenu.
Poticaj su tako ostvarila samo dva preduzeća u ukupnom iznosu od 2.077.133 KM – i to ZDI Produkt d.o.o. Široki Brijeg (1.263.876 KM) i Milkos d.d. Sarajevo 813.257 KM).

I u 2012. ova preduzeća ostvarivala pravo na poticaj za izvoz mesnih, odnosno mliječnih proizvoda, i to po uslovima iz tadašnjeg javnog poziva prema kojem se pravo ostvaruje „na temelju izvoza navedenih proizvoda u vrijednosti od preko 2 miliona KM u 2012. godini“, a da je isto ponovljeno kao uvjet za ostvarivanje poticaja u 2013. godini, konstatiramo da je navedeni javni poziv sačinjen na način da uvjete mogu zadovoljiti samo poduzeća ZDI Produkt d.o.o. Široki Brijeg i Milkos d.d. Sarajevo.

Tako korisnici poticajnih sredstava po Prvom javnom pozivu i korisnici sredstava po Drugom javnom pozivu nisu bili u ravnopravnom položaju:

Prvima je poticaj obračunat u maksimalnom iznosu u odnosu na postavljene kriterije i isplaćivan tokom cijele godine, dok je drugima poticaj proporcionalno umanjen u odnosu na postavljene kriterije (76% iznosa pripadajućih sredstava) i trajao ograničen period, zbog čega se ne može potvrditi da je dodjela sredstava za „Sufinanciranje proizvodnje orijentirane izvozu“ u 2013. godini (3.934.145 KM) izvršena sukladno principima transparentnosti i na temelju pravičnog vrednovanja svih pristiglih zahtjeva.

Ne može se potvrditi ni utemeljenost dodjele, obračuna i isplate potpora za Promociju i stvaranje ambijenta za pristup domaćih proizvoda tržištu (299.889 KM), posebno uzimajući u obzir da postojećim provedbenim propisom nisu definirani kriteriji, odnosno način i uvjeti dodjeljivanja poticajnih sredstava.

U okviru potpora za Promociju i stvaranje ambijenta za pristup domaćih proizvoda tržištu sredstva su dodijeljena korisnicima: TIM SYSTEM d.o.o. Sarajevo (196.213 KM), Infobiro d.o.o. Sarajevo (48.672 KM), SENSERVIS d.o.o. Sarajevo (46.256 KM) i RTV Slon Tuzla (Vidik d.o.o., 8.748 KM).

Korisniku TIM SYSTEM d.o.o. Sarajevo su u 2013. godini, sukladno Javnom pozivu i utvrđenim kriterijima, koji su postavljeni na način da favoriziraju već postojeću produkciju emisija i proizvedene emisije u protekloj godini, odobrena sredstva u iznosu od 196.213 KM za snimanje emisije „Izazovi poljoprivrede“, za koju su također odobravana sredstva i u ranijem periodu (438.458 KM).

Nezakonita dodjela sredstava za poticaj poljoprivredi

Ne može se potvrditi ni transparentnost za dodjelu sredstava rezervi Programa Poticaji za poljoprivredu za 2013. godinu u iznosu od 1.909.217 KM iz razloga jer nije bilo utvrđeno na koji način i u kom roku se predaju zahtjevi za dodjelu sredstava, te koji uslovi se moraju ispuniti.

Krajnjim korisnicima su sredstva dodijeljena na temelju rješenja ministra Lijanovića, od čega 1.852.810 KM za saniranje šteta usljed prirodne nesreće na poljoprivrednim gazdinstvima u 2012. godini u cilju pokretanja proizvodnje (Branko Međugorac iz Ljubuškog 256.512 KM, Vrtni centar „Lovre Međugorac“ d.o.o. Ljubuški 687.936 KM, Perčinović d.o.o. Tomislavgrad 46.285 KM, Čuljak Drago iz Ljubuškog 248.666 KM, PP Eko proizvodi vl. Borislav Stanišić iz Kiseljaka 15.775 KM, Staklenici d.d. Čapljina 549.878 KM, ZZ Tarčin iz Hadžića 29.188 KM i Kovačević Osman iz Bihaća 18.570 KM), i za investicijsku podršku za ulaganje u staklenike i plastenike i nabavu mehanizacije (Poljoprivredni proizvođač „Bekrić“ vlasnik Fikret Bekrić 33.722 KM).

Federalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila inspekcijski nadzor nad dodjelom sredstava iz Rezervi Programa kod korisnika: Vrtni centar „Lovre Međugorac“ d.o.o. Ljubuški, Staklenici d.d. Čapljina, Čuljak Drago Ljubuški i Perčinović d.o.o. Tomislavgrad, i za sva četiri korisnika je tražena obustava isplate odobrene novčane podrške iz razloga jer sredstva nisu dodijeljena u skladu sa zakonima. Isplata sredstava ipak nije obustavljena jer u Ministarstvu tvrde kako Uprava nije imala zakonski temelj za svoj prijedlog obustave.

Komisija za ruralni razvitak u 2012. godini, od ukupno 1128 zaprimljenih zahtjeva, nije obradila 677 zahtjeva za ostvarivanjem novčanih potpora temeljem kapitalnih ulaganja i investicija u poljoprivredna gazdinstva. Javnim pozivom je naveden iznos novčane potpore od 25 % vrijednosti investicije, ali pošto Komisija nije razmatrala sve primljene zahtjeve, tj. nije ih predložila za odbijanje kao neutemeljene, ne mogu se precizno utvrditi potencijalne obveze po Javnom pozivu.

Zbog učinjenih propusta u radu Komisije za ruralni razvitak Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prekršene su procedure Javnog poziva.

U 2013. Ministarstvo je po osnovu ugovora o djelu utrošilo 187.160 KM, a za dio uopće nije osigurana dokumentacija kojom se dokazuje da su angažirana lica zaista i stručna za obavljanje ugovorenih poslova. Ministarstvo nije osiguralo ni adekvatan nadzor nad sedam miliona i 800 hiljada KM iz Programa održivosti povratka na prostoru Republike Srpske za 2012. godinu.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima: Ministarstvo poljoprivrede FBiH, Revizija, Jerko Ivanković-Lijanović
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close