Federacija je isuviše komplicirana, isuviše skupa i ne služi najboljim interesima građana

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Partick Moon, u komentaru objavljenom na blogu “usembassysarajevo.blogspot.com” pod nazivom “Federalna reforma: Zadovoljavanje potreba i zaštita prava svih građana”, podsjeća da je prije više od godinu dana počeo govoriti o potrebi za reformom Federacije kako bi ona postala funkcionalnija, efikasnija i manje birokratska.

– Apelovao sam na pojedince i lidere u civilnom društvu, akademskoj zajednici, medijima, političkim strankama, institucijama vlasti i međunarodnoj zajednici da počnu govoriti o mogućim načinima reforme Federacije.

Od tada sam imao brojne, opširne razgovore s građanima koji predstavljaju sve narode u Federaciji. Neke stvari koje sam čuo od njih bile su pozitivne a neke negativne. Ali u zemlji u kojoj se kompromis teško postiže (ukoliko se to uopšte desi), bio sam prijatno iznenađen da postoji skoro jednoglasna podrška ideji reforme. Građani Federacije vjeruju da se Federacija može i treba promijeniti nabolje – naveo je Moon.

Naglasio je da je uvijek naglašavao da lokalne vlasti, pravni stručnjaci, lideri civilnog društva i građani trebaju biti ti koji će preuzeti odgovornost za vođenje i provođenje reformi.

“Odozdo nagore”

– Neki kažu da jedino pristup “odozgo nadolje” iz međunarodne zajednice može dovesti do promjene te ideju o reformi koju bi vodili građani čak nazivaju naivnom.

A ja mislim da je istina upravo suprotna. Prijašnja nastojanja da se reforma provede fokusirala su se na podsticanje političara i lidera u vlasti da sami postignu kompromis. Nažalost, ta nastojanja su doživjela neuspjeh. Zato smo mi otpočeli razgovore o reformi Federacije na drugačiji način: primjenom principa “odozdo nagore”, da bismo podstakli inkluzivnu diskusiju i proces.

I građani reaguju na to. Neki šalju opsežne planove dok drugi jednostavno nude podršku.

Političari sve više uviđaju da ova reforma, jednostavno, ne može biti još jedna stavka na agendi koju će ostaviti za narednu godinu. Jasno je da je građanima stalo da poboljšaju Federaciju i da žele da budu dijelom procesa unapređenja funkcionisanja vlasti u Federaciji – naveo je američki ambasador.

– Do sada je naš cilj bio rad na poticanju promišljene diskusije o potrebi za reformama i o tome kakve bi te potencijalne reforme mogle biti. A sada je vrijeme da ovu diskusiju podignemo na novi nivo. Kao što sam govorio posljednjih nekoliko mjeseci, mi radimo s ostalim članovima međunarodne zajednice na organiziranju radne konferencije na kojoj bi se okupili relevantni stručnjaci iz civilnog društva u cilju identificiranja predloženih promjena ustavne strukture Federacije i razgovora o njima.

Moja ambasada je okupila grupu poznatih i uvaženih pravnika i stručnjaka kako bi pomogla da ovaj proces napreduje i da se artikuliraju konkretne opcije za reformu. Ova će grupa pregledati sve do sada pristigle prijedloge i preporuke i pažljivo razmotriti sve opcije za poboljšanje funkcionalnosti, efikasnosti i isplativosti Federacije.

Podrška građanima

Ona će djelovati neovisno te će organizovati sastanke i razgovore s različitim pojedincima i grupama, uključujući odgovarajuće zvaničnike u vlasti čiji je cilj također poboljšanje stanja u Federaciji – komentira ambasador Moon i dodaje da je ekspertnu grupu zamolio da se fokusira na prijedloge koji bi mogli dobiti široku podršku svih građana te da ne uzimaju u razmatranje reforme koje bi dalje dijelile BiH.

On se nada da će ekspertna grupa prezentirati njene nalaze kao osnovu za diskusiju na konferenciji i da će raditi sa zainteresiranim građanima i organizacijama civilnog društva u cilju poboljšanja ovih prijedloga, s krajnjim ciljem izrade promišljenih i politički pragmatičnih prijedloga za ustavne reforme koji će ovoga ljeta biti prezentirani liderima u vlasti i političkim liderima.

– Moji motivi za insistiranje na reformi federalnog ustava su jednostavni. Federacija je isuviše komplicirana, isuviše skupa i ne služi najboljim interesima građana. Ovo je diskusija o funkcionalnosti Federacije i efikasnosti Vlade FBiH a ne samo diskusija o kartama ili teritorijalnom prestruktuiranju. Ovu diskusiju ne bi trebalo zloupotrijebiti za poticanje strahova ili zabrinutosti za nacionalne interese.

Ovdje se ne bi trebalo govoriti o “američkom planu” jer, kao što sam rekao nebrojeno puta do sada, ne postoji nikakav američki prijedlog.

Ono što mi želimo jeste podržati građane Bosne i Hercegovine u izražavanju njihovih mišljenja o potrebnim reformama te angažirati stručnjake i pripadnike civilnog društva u Federaciji da stvore sopstvenu viziju bolje, funkcionalnije Federacije.

Naš cilj je zajednički – Federacija koja na bolji način zadovoljava potrebe svih građana i štiti njihova prava – naveo je ambasador Moon.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close