BiHPolitika

Federacija BiH izgubila 2699 stanovnika

Federalni zavod za statistiku je objavio publikaciju MIGRACIJE 2018 u kojoj je sadržan pregled odlazaka, dolazaka unutar entiteta, u okviru BiH i izvan BiH.

Rezultati su bazirani na osnovu podataka koje vodi IDDEEA na osnovu Zakona o prebivalištu. što znači zvanične izmjene prebivališta provedene kroz dokumente.

Mi smo iz ovog pregleda uzeli odlaske u inostranstvo i situacija izgleda ovako:

Ukupno je iz Federacije BiH zvanično otišlo 2699 građana, a najviše u Njemačku, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju.

Iako su ovi podaci oslonjeni na isključivo jedan parametar odlaska ( zvanična odjava prebivališta), trend je veoma zabrinjavajući. Gotovo a svaka opština u Federaciji bilježi gubitak ljudi i to svakako nije dobro.

Nezvanični brojevi još su dramatičniji.

Buka

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close