BiHPrivreda

FBiH ukida odredbu o obaveznih 50% domaćih proizvoda u trgovinama

Vlada Federacije BiH pripremila je izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini kojima se briše odredba koja obavezuje trgovce da na policama imaju 50 posto proizvoda domaćih proizvođača, izvještava Indikator.ba.

Kako je saopćeno sa današnje sjednice Vlade brisana je odredba člana 13. Zakona (tretira povlašteni tretman domaćih prehrambenih proizvoda u visini od najmanje 50% u asortimanu robe), kojom se, po ocjeni Evropske komisije, narušava dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Evropska komisija duže vremena insistira na otklanjanju zaštitnih mjera u oblasti trgovine, a usvajanjem izmjena zakona stvorit će se uslovi za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanje prepreka u pregovorima BiH za ulazak u WTO.

Naime, osim blokada Ukrajine i Rusije, federalni zakon o trgovini sa postojećom protekcionističkom odredbom glavna je prepreka za pristupanje BIH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Osim toga, Zakon o unutrašnjoj trgovini Vlada je dopunila definisanjem statusa trgovca pojedinca, kao nove kategorije trgovca koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice.

S ciljem omogućavanja širem krugu osoba, koje prodaju na pijaci i izvan pijace bez ikakvog odobrenja, da legalizuju svoj rad, predlagač je za ovu kategoriju trgovaca ublažio kriterij stručne spreme i propisao samo osnovnu školsku spremu.

Predloženim izmjenama Zakona potpunije se uređuju prava, obaveze i odgovornosti pijace kao pravnog lica i organizatora trgovine izvan prodavnice zbog utvrđenog stanja na terenu.
Organizator pijace obavezuje se da prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, kao i poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na pijaci.
Cilj ovih odredaba je stvaranje uslova za brži napredak u poduzimanju mjera za smanjivanje „sive ekonomije“ u oblasti unutrašnje trgovine i uvođenje reda i legaliteta u odnose između učesnika u trgovini, prvenstveno na pijacama na malo.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close