Javne ličnostiM plusVisoko

Sretan rođendan Habibi Efendira – Čehić

Habiba Efendira – Čehić, kustos

Rođena je u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Visokom. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu upisuje 1996. godine u klasi prof. Nusreta Pašića. 2001. godine je diplomirala u klasi prof. Radoslava Tadića i stekla zvanje profesora likovne umjetnosti i obrazovanja. Postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu upisuje 2001. godine. Od 2002. godine radi u Zavičajnom muzeju – Visoko. Stručni rad na temu  Dekorativne tehnike i motivi na keramici butmirske kulture odbranila je 2003. godine, uz mentorsrvo arheologa prahistorije – muzejskog savjetnika Zilke Kujundžić-Vejzagić, i stekla stručno zvanje kustos. Član je UGLU Likum ‘76 Visoko, ULU ZE-DO i ULUBiH.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta vodi Umjetničku zbirku i druge zbirke. Obavlja poslove muzejskog pedagoga i koordinatora za rad sa grupama na terenu.

zavicajnimuzej.com

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close