FBIH: Objavljena ‘crna lista’ poreznih obveznika koji ne izmiruju svoje obaveze!

Porezna uprava Federacije BiH (PU FBiH) je na svojoj web stranici postavila pregled poreznih obveznika dužnika čija dugovanja po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada prelaze 50.000 KM, koji su sačinjeni od nadležnih kantonalnih poreznih ureda

(Fena)

Prema objavljenom spisku ukupna dugovanja 1.809 poreznih obveznika dužnika, odnosno poreznih obveznika sa dugom više od 50.000 KM po osnovu javnih prihoda sa zateznim kamatama iznose 1.441.493.063,47 KM.

– U odnosu na spisak dužnika po osnovu javnih prihoda čija dugovanja prelaze 1.000.000 KM, a koji je objavljen u oktobru 2012. došlo je do promjene u broju dužnika i iznosu duga, jer su na spisku obuhvaćeni i porezni obveznici dužnici čija dugovanja prelaze 50.000 KM – rečeno je Feni u Poreznoj upravi Federacije BiH.

Broj poreznih obveznika dužnika i iznos duga je promjenjiva kategorija, što znači da se podaci o poreznim obveznicima dužnicima svakodnevno mijenjaju, jer se sa spiska brišu oni koji su platili dužne obaveze, a evidentiraju se novi dužnici.

– Na osnovu dugovanja poreznih obveznika dužnika nakon njihovog objavljivanja na web stranici može se kazati da to nije uticalo na povećanje naplate dužnih javnih prihoda. To pokazuje da objavljivanje podataka nije u vezi sa izmirivanjem poreznih obaveza, jer se ovdje uglavnom radi o nelikvidnosti obveznika dužnika i njihovoj nemogućnosti da izmiruju svoje obaveze – prokomentirali su u Poreznoj upravi FBiH.

Na povećanje naplate dužnih javnih prihoda uticalo je zaključivanje sporazuma o odgođenom plaćanju i plaćanju duga na rate kojih je, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine, zaključeno ukupno 824 i po osnovu kojih je naplaćeno ukupno 21.989.797,47 KM.

Iz Porezne uprave napominju da su uslovi za zaključenje sporazuma propisani Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza i odnose se na sve porezne obveznike dužnike.

Navedenim propisima omogućeno je poreznim obveznicima dužnicima koji nisu u mogućnosti da izmire svoje obaveze u propisanim rokovima, da uz ispunjenje propisanih uslova sa Poreznom upravom Federacije BiH mogu zaključiti sporazum o odgođenom plaćanju ili plaćanju duga na rate.

Ovi propisi koriste se i u zemljama članicama Evropske unije, rečeno je Feni u Poreznoj upravi FBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close