“FASHION” U POSJETI KOTEKSU

Predstavnici  udruženja  FASHION  su posjetili  kompaniju KOTEKS PRODUCTION  pc Visoko, te obavili razgovor sa direktorom ove kompanije Harisom Sejdićem. Nakon razgovora o stanju u tekstilnoj i kožarskoj industriji u BiH te razgovoru o deficitarnoj radnoj snazi u ovoj oblasti industrije usljedilo je  detaljno predstavljanje  projekta  KIT (Kreativna industrija tekstila). Gospodin Sejdić je bio jako zadovoljan incijativom i idejom da se uspostavi  jedan takav program te samom brigom za tekstilne proizvodžaće i mlade bez zaposlenja. Razmjenom informacija sa terna i predstavnici Fashion i gospodin Sejdić  su došli do zaključka da nakon završenog obrazovanja mladi nemaju dovoljne kompetencije za obavljanje poslova unutar kompanija,  te da su obuke kakvu planira FASHION u saradnji sa proizvodžaćima, općinama i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i Yep-a više nego potrebne.

Ova posjeta kompani KOTEKS završila je dogovorima za saradnju i podršku obje strane u daljim aktivnostima, te potpisivanjem memoranduma o razumjevanju. Kompanija KOTEKS  još jednom pokazala da spada u grupu uspješnih i društveno odgovornih poslovnih subjekata u našoj zemlji.

Fashion će tokom mjeseca aprila obaviti još desetak sastanaka sa predstavnicima proizvodžaća tekstila, kože i obuće iz Travnika i Visokog. Također će se obaviti i posjeta općinskim načelnicima, medijima i Klubu za traženje posla Travnik. Sve aktivnosti koje su planirane imaju za cilj što bolji uspjeh projketa KIT, kao i podršku industri  tekstila, kože i obuče u Travniku i Visokom.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close