Fahrudin Bečirović posjetio Policijsku upravu V u Olovu

Dana 13.02.2013. godine, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Bečirović Fahrudin je posjetio Policijsku upravu V u Olovu,  gdje je održan radni sastanak, na kojem je policijski komesar informisan od strane načelnika Policijske uprave V i komandira Policijske stanice Vareš o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području koje je u nadležnosti ove policijske uprave.

Sastanak je organizovan i iniciran prvenstveno u cilju analize stanja bezbjednosti na području iz nadležnosti navedene policijske uprave kao i planiranja aktivnosti na unapređenju istog, sa posebnim akcentom na planiranje i sprovođenje operativnih aktivnosti i drugih mjera i radnji iz nadležnosti policijskih službenika na prevenciji imovinskih krivičnih djela, kao i rasvjetljavanju  i dokumentovanja istih, te lociranju, pronalasku i procesuiranju izvršilaca krađa i teških krađa evidentiranih na navedenom području.

Takođe je razgovarano o mjerama i radnjama koje se poduzimaju u skladu sa Akcionim planom Uprave policije za 2013. godine, te je pored ostalog konstatovano i zaključeno, da na području iz nadležnosti Policijske uprave V nisu zabilježeni veći bezbjednosni problemi i da su stvaranju i održavanju povoljne bezbjednosne situacije dobrim dijelom doprinjele upravo mjere koje se poduzimaju po navedenom planu.

Na održanom sastanku je prisustvovao i zamjenik Glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Delić Redžo, koji je prisutnim ukazao na značaj aktivnosti koje se poduzimaju na rasvjetljavanju i dokumentovanju neriješenih ubistava počinjenih tokom proteklih godina, kao i na značaj aktivnosti i postupanja u predmetima ratnih zločina, koji trebaju biti prioritet u postupanju, kako tužilaca tako i policijskih službenika. Složenost i kompleksnost ovih predmeta, kako je istakao tužilac Delić, zahtjevaju jedan krajnje ozbiljan i profesionalan pristup u postupanju i dokumentovanju istih, uz maksimalno angažovanje svih službenika koji rade na tim poslovima, pratećih službi i resursa.

U nastavku su konkretizovane aktivnosti i mjere koje će se poduzimati u narednom periodu sa ciljem prevencije krivičnih djela te rasvjetljavanja i dokumentovanja počinjenih krivičnih djela. Takođe su nakon izvršenih procjena dogovorene određene aktivnosti u cilju održavanja stanja bezbjednosti na  području iz nadležnosti Policijske uprave V.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close