BiHPolitika

ESV nije podržalo zakon o uvezivanju radnog staža

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritoriju FBiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije dalo podršku predloženom teksu zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom, javnim preduzećima i ustanovama u FBiH u periodu od 1. aprila 1992. do 31. decembra 2014.

Delegacije Saveza samostalnih sindikata (SSS)BiH i Udruženja poslodavaca FBiH nisu dale podršku predloženom tekstu zakona jer smatraju da on diskriminira radnike u privatnim firmama kojima nisu uplaćivani doprinosi i koji također imaju potrebu za uvezivanjem staža.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović rekao je da je verzija tog zakona koju su razmatrali 2016. predviđala da se on odnosi na sve firme, ne samo državne, čega u sadašnjoj verziji nema i zbog čega je za SSSBiH neprihvatljiv.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović naveo je da predloženi zakon diskriminira radnike u privatnom sektoru, te da bi njime trebali biti riješeni problemi svih ljudi koji su u toj situaciji, bez obzira da li su radili u državnoj ili privatnoj firmi.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević rekao je da će njihova delegacija dostaviti amandmane na predloženi zakon koji će predviđati potpuno mijenjanje njegove suštine.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača pojasnio je u uvodu da su za rješavanje problema neuvezanog radnog staža potrebna ogromna finansijska sredstva a da predloženi tekst zakona obuhvata samo dio osiguranika koji ne mogu ostvariti svoja prava zbog neuplaćivanja doprinosa za PIO, uz uvažavanje finansijskih mogućnosti Federacije BiH.

Precizirao je da zakon predviđa minimalnu osnovicu za uplatu doprinosa za PIO, koja bude važila u mjesecu u kojem zakon bude stupio na snagu, te da je u ovoj godini za te namjene u budžetu FBiH osigurano 26 miliona KM.

S dnevnog reda sjednice povučen je Nacrt zakona o stečaju jer uime predlagača nije bio prisutan ministar pravde FBiH Mato Jozić.

(FENA)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close