Emir Fejzović – diplomirani pravnik

Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko

   
 Ime i prezime Emir Fejzović
 Adresa Pinjagića 33, Visoko
Datum i mjesto rođenja 18. oktobar 1979. god. u Sarajevu
Zvanje Diplomirani pravnik 
 Obrazovanje Pohađao osnovnu školu „Kulin ban“ Visoko i „Gimnaziju Visoko“ koju sam završio 1999. godine.Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2003. godine. Student na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta u Sarajevu na Katedri za državno i međunarodno javno pravo u fazi izrade magistarskog rada.
Radno iskustvo  Privredno društvo Tekstilna industrija „Vitex“ Visoko, Sektor za pravne poslove od 2004.-2006., od 2006. pa nadalje u državnoj službi: Ministarstvo za boračka pitanja Ze-do Kantona od 2006.-2007., Općina Visoko od 2007. – Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, od 2009. – 2012. – Šef kabineta Općinskog načelnika, od 2014. radim kao Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko. 
Strani jezici Poznavanje engleskog jezika, aktivno i pasivno
  Učesnik Okruglog stola na temu: “The role of local communities in the EU integrations”; Koautor izdanja: “Uloga lokalnih zajednica u EU integracijama”; Objavio stručne tekstove pod nazivom: „Genocid u Srebrenici“; „Srbija od krivca do progonitelja“. 

 

 Nacionalnost Bošnjak
Bračno stanje Oženjen, otac jednog djeteta
  Obavljao funkciju v.d.predsjednika Uprave RK “Bosna-Prevent” Visoko i potpredsjednika Uprave Rukometnog kluba Bosna Visoko.
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close