Eko foruma Zenica: Saopštenje za javnost

Katastrofalna situacija sa zagađenjem zraka u Zenici je svakim danom sve gora i gora. Time se kontinuirano narušava osnovno ljudsko pravo građana Zenice: pravo na zdravlje i zdrav okoliš. Eko forum javno, putem medija upozorava: sve nivoe vlasti koji su nadležni za ovakvo stanje u Zenici, velike zagađivače, ali i građane, da su životni uslovi u Zenici postali nepodnošljivi i da više ne smijemo čekati sa poduzimanjem mjera na smanjenju zagađenja i na kažnjavanju odgovornih.

Moramo napomenuti da u Zenici već duže vrijeme ne postoje nikakvi mehanizmi mjerenja zagađenja, pa time ni informisanja građana o stanju zraka. Niko od nadležnih meritornih organa u općini, kantonu, Federaciji, se već duže vrijeme javno ne oglašava po ovom pitanju, nego se svi oni ponašaju kao da je u Zenici stanje zraka zadovoljavajuće.

Od zagađivača zahtijevamo da hitno počnu poštivati zakone i ekološke standarde države BiH, jer ih ništa ne opravdava kad te zakone krše.

Od općinske vlasti zahtijevamo da počne izvršavati i svoja javno izrečena obećanja i odredbe Člana 12 Statuta općine Zenica, jer to godinama ne čine. Umjesto izgovora i opravdanja, želimo konkretne poteze.

Od građana tražimo da se energično i beskompromisno počnu suprotstavljati zagađivačima i onim organima vlasti koji, umjesto građanima, služe zagađivačima. Pozivamo građane da ne sjede skrštenih ruku kao do sad, jer nas neće niko drugi organizovati u borbi za naše zdravlje ako to sami ne učinimo.

Ukoliko se u narednih nekoliko dana ne poduzmu dramatične mjere protiv brutalne ekološke situacije u Zenici, koja direktno narušava zdravlje stanovnika, a posebno djece i hroničnih bolesnika, Eko forum će uskoro organizovati javne proteste građana, kako bismo sve odgovorne subjekte, ali i domaću i svjetsku javnost, upozorili da će svi oni koji ne ispunjavaju svoje obaveze, i tako direktno ugrožavaju naše zdravlje, odgovarati za svoje postupke pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Upravni odbor Eko foruma Zenica

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close