ECB izmijenila zahtjeve za izvještavanje o vrijednosnim papirima na podlozi imovine

Upravno vijeće Evropske centralne banke (ECB) odlučilo je izmijeniti nivo zahtjeva za kreditno izvještavanje o vrijednosim papirima na podlozi imovine (ABS), potpomognutih od auto kredita, leasing potraživanja, potrošačkih finansijskih zajmova i potraživanja po kreditnim karticama koje se koriste kao instrument osiguranja u operacijama monetarne politike Eurosustema i nisu u stanju da zadovolje vremenski rok najavljen 27. novembra 2012.
Od 1. oktobra 2014, auto krediti, leasing, finansiraje potrošnje i potraživanja po kreditnim karticama (ABS-Asset Backed Securities, sekjuritizacija vrijednosnih papira obezbijeđena aktivom), za koje obavezni nivo usklađenosti sa zahtjevima za izvještavanjem nije postignut, a za koje ponuđač podataka ne daje objašnjenje za to nepoštivanje, niti pod uvjetom akcijskog plana za postizanje potpune usklađenosti, postat će nepodoban za upotrebu kao kolateral Eurosistema.
Osim toga, Upravno vijeće je odlučilo da od 1. oktobra 2014., Eurosistem može privremeno prihvatiti neusklađene auto kredite, leasing, finansiranje potrošnje i potraživanja po kreditnim karticama kao prihvatljiv kolateral, od slučaja do slučaja, i to samo uz pružanje adekvatnih objašnjenja za neostvareni obavezni potreban rezultat. Za svako odgovarajuće objašnjenje, Eurosistem će odrediti svoj nivo tolerancije.
Ove odluke pomoći će da se osigura nesmetan prijelaz do pune usklađenosti, kako bi se osigurala ravnopravna tržišna utakmica između različitih klasa ABS-ova u različitim fazama procesa usklađivanja.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close