Dr. Rasim Delić: 3. maja 1992. – Visočki i Brezanski odredi u pokušaju deblokade Sarajeva

“3. maja Visočki i Brezanski odred su izvršili protivnapad na snage srpskog agresora u svojim zonama odgovornosti, a u sklopu pokušaja deblokade Sarajeva izvana i iznutra. Podršku je pružao Mješoviti artiljerijski divizion s 50 mina 82 mm. Bio je to bezuspješan protivnapad nakon kojeg su slijedili još jači artiljerijski udari agresora po Visokom i Brezi. Napad je bio unaprijed osuđen na neuspjeh jer nismo imali dovoljno snaga, imali smo veoma slabu minobacačku podršku, nedovoljno iskusan borački i starješanski sastav, a nismo uopće poznavali raspored i snagu neprijatelja. Bili smo naivno uvjereni da ćemo uspjeti …..

Visočki odred se nakon te borbe raspao te je komandantu OpŠTO Kadir Jusić izvršio naredbu za mobilizaciju, formiranje i obučavanje novog odreda….

Mada borbena djelovanja od 3. maja nisu polučila očekivani rezultat, ipak su za Visoko, Brezu i jedinice TO na tome prostoru značile veoma mnogo. Osim što je to bilo prvo borbeno iskušenje, to je bilo na neki način i upozorenje arpskom agresoru da se visočki i brezanski branioci neće isključivo braniti….”

“Na čelu Armije u ratu i miru – Lice i naličje rata”, Dr. Rasim Delić

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close