Dom zdravlja: Odgovor Općinskoj načelnici Amri Babić

Odgovor JU „Dom zdravlja“ Visoko na urgenciju Općinske načelnice Amre Babić od 06.03.2014. godine, a odgovor je upućen Općinskoj načelnici dana 06.03.2014. godine u slijedećem tekstu:

Vezano za Vaš zaključak broj 01/1-02-78/14. od 25.02.2014.godine koji ste nam dostavili a koje se odnosi na tačku 9. Odluke na naše postupanje i urgencije pod brojem 01/2-02-246/14 od 06.03.2014.godine obavještavamo Vas sljedeće :

Zaključak smo uputili Upravnom odboru JU “Dom zdravlja“ Visoko na razmatranje i donošenje konkretnih zaključaka. Obzirom da je tačka 9. Vašeg zaključka i rješavanje statusa neosiguranih lica općine Visoko u domenu Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-Do Kantona. U tom smislu dat ćemo preporuku Upravnom odboru za sjednicu koja će se održati u ponedjeljak 10.03.2014.godine u 15,00 sati, da se hitno organizuje sastanak sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-Do Kantona, jedan član Upravnog odbora i jednog člana menadžmenta JU“Dom zdravlja“Visoko.

Napominjemo da Vaš prijedlog za organizovanje ambulante Porodične medicine za lica koja nemaju ovjerenu zdravstvenu zaštitu nije rješenje, obzirom da ne bi ostvarivali sva prava iz člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju, te treba djelovati u cilju sticanja statusa lica sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom kako bi ostvarivali sva prava iz ovog člana Zakona.

www.magazinplus.eu – Dom zdravlja Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close