Disciplinska komisija NS FBiH: Održana sjednica Disciplinske komisije NS FBiH

U četvrtak 28.08.2014. godine u prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH u Sarajevu, održana je sjednica Disciplinske komisije NS FBiH.

Igrač MILIČEVIĆ MARINO, zbog prekršaja iz člana 47. DP NS/FS BiH na utakmici prvog pretkola Kupa FBiH: NK „Sloga“ – NK „Novi Travnik“ kažnjava se VREMENSKOM KAZNOM- ZABRANOM IGRANJA NOGOMETA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE) GODINE, računajući od 28.08.2014. godine.

NK „SLOGA” Ljubuški, zbog prekršaja iz člana 52. i člana 53. DP NS/FS BiH, na utakmici prvog pretkola Kupa FBiH: NK „Sloga“ – NK „Novi Travnik“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 2000 (DVIJEHILJADE) KM.

OBRADOVIĆ SUAD, službeni predstavnik FK „BLAGAJ” Blagaj, zbog prekršaja iz člana 51. DP NS/FS BiH na utakmici 3. kola Omladinske lige BiH grupa „Jug“ (Juniori): FK „Blagaj“ – NK „Sloga“, kažnjava se ISKLJUČENJEM IZ NOGOMETNE ORGANIZACIJE i NOVČANOM KAZNOM OD 1000 (JEDNEHILJADE) KM, te shodno članu shodno članu 25. DP NS/FS BiH imenovani se briše iz članstva nogometne/fudbalske organizacije i ne može obavljati bilo koju funkciju u nogometnom sportu.

FK „BLAGAJ” Blagaj, zbog prekršaja iz člana 52. i člana 53. DP NS/FS BiH na utakmici 3. kola Omladinske lige BiH grupa „Jug“ (Juniori): FK „Blagaj“ – NK „Sloga“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 1000 (JEDNEHILJADE) KM.

BATLAK SADIN, igrač FK „BLAGAJ” Blagaj, zbog prekršaja iz člana 48. DP NS/FS BiH na utakmici 3. kola Omladinske lige BiH grupa „Jug“ (Juniori): FK „Blagaj“ – NK „Sloga“, kažnjava se VREMENSKOM KAZNOM ZABRANE IGRANJA NOGOMETA U TRAJANJU OD 6 (ŠEST) MJESECI, računajući od 28.08.2014 godine.

BAJRAMOVIĆ NASKO, službeni predstavnik NK „NOVI TRAVNIK” Novi Travnik, zbog prekršaja iz člana 56. DP NS/FS BiH na utakmici prvog pretkola Kupa FBiH: NK „Sloga“ – NK „Novi Travnik“, kažnjava se VREMENSKOM KAZNOM OD 6 (ŠEST) MJESECI računajući od 28.08.2014. godine i NOVČANOM KAZNOM OD 300 (TRISTOTINE) KM, te shodno članu 18. DP NS/FS BiH imenovani ne može obavljati nikakvu funkciju u bilo kojem organu kluba, udruženja i saveza na utakmicama i dr. niti zastupati klub ili organizaciju u bilo kojoj funkciji, za sve vrijeme trajanja kazne.

BILJEŠKO BORIS, trener NK „NOVI TRAVNIK” Novi Travnik, zbog prekršaja iz člana 56. DP NS/FS BiH na utakmici prvog pretkola Kupa FBiH: NK „Sloga“ – NK „Novi Travnik“, kažnjava se VREMENSKOM KAZNOM OD 6 (ŠEST) MJESECI računajući od 28.08.2014. godine i NOVČANOM KAZNOM OD 300 (TRISTOTINE) KM, te shodno članu 18. DP NS/FS BiH imenovani ne može obavljati nikakvu funkciju u bilo kojem organu kluba, udruženja i saveza na utakmicama i dr. niti zastupati klub ili organizaciju u bilo kojoj funkciji, za sve vrijeme trajanja kazne.

1. kolo

NK „JEDINSTVO” Bihać, zbog prekršaja iz člana 52. DP NS/FS BiH, na utakmici 1. kola Prve lige FBiH: NK „Jedinstvo“ – NK „Gošk“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 300 (TRISTOTINE) KM.

NK „JEDINSTVO“ Bihać zbog prekršaja iz člana 64. DP NS/FS BiH i člana 69. DP NS/FS BiH u vezi sa odlukom IO NS FBiH broj: 76/12 (odluka o Kodeksu ponašanja), nakon utakmice 1. kola Prve lige FBiH: NK „Jedinstvo“- NK„Gošk“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

2. kolo

SPAHIĆ BAJRO, igrač FK „Rudar“ – Kakanj zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: FK „Rudar“ – FK „Mladost“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 17.08.2014.

BEĆIREVIĆ NEDIM, igrač FK „Turbina“ – Jablanica zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina“ – NK „Jedinstvo“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 17.08.2014.

ROVČANIN ERSAN, igrač NK „Jedinstvo“ – Bihać zbog prekršaja iz člana 46. DP NS/FS BiH na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina“ – NK „Jedinstvo“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 3 (TRI) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 17.08.2014.

ČIZMIĆ FADIL, igrač NK „Jedinstvo“ – Bihać zbog prekršaja iz člana 46. DP NS/FS BiH na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina“ – NK „Jedinstvo“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 4 (ČETIRI) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 17.08.2014.

TURSUM MIRSAD, ljekar FK „RUDAR“ Kakanj zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: FK „Rudar“- FK „Mladost“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 300 (TRISTOTINE) KM.

SPAHIĆ EVELIN, fizioterapeut FK „RUDAR“ Kakanj zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: FK „Rudar“- FK „Mladost“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 300 (TRISTOTINE) KM.

FK „TURBINA” Jablanica, zbog prekršaja iz člana 52. DP NS/FS BiH, na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina“ – NK „Jedinstvo“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

NK „PODGRMEČ” Sanski Most, zbog prekršaja iz člana 52. DP NS/FS BiH, na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: NK „Podgrmeč“ – FK „Radnički“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

HNK „ČAPLJINA” Čapljina, zbog prekršaja iz člana 52. DP NS/FS BiH i člana 69. DP NS/FS BiH vezano za Propozicije takmičenja Prve lige FBiH i važeće propise i odluke, na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: HNK „Čapljina“ – HNK „Orašje“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

NK „JEDINSTVO” Bihać, zbog prekršaja shodno odluci IO NS FBiH broj: 437/14 a u vezi sa članom 52. DP NS/FS BiH, na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina“ – NK „Jedinstvo“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 300 (TRISTOTINE) KM.

FK „RADNIČKI” Lukavac, zbog prekršaja shodno odluci IO NS FBiH broj: 437/14 a u vezi sa članom 52. DP NS/FS BiH, na utakmici 2. kola Prve lige FBiH: NK „Podgrmeč“ – FK „Radnički“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 300 (TRISTOTINE) KM.

3. kolo

FEJZIĆ FARIS, igrač FK „Turbina“ – Jablanica zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmici 3. kola Prve lige FBiH: NK „Bratstvo“ – FK „Turbina“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 25.08.2014.

ILIĆ LUJO, službeni predstavnik NK „GOŠK“ Gabela zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmice 3. kola Prve lige FBiH: HNK „Orašje“- NK „Gošk“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

NK „GOŠK” Gabela, zbog prekršaja iz člana 64. DP NS/FS BiH kao i člana 69. DP NS/FS BiH u vezi sa odlukom IO NS FBiH broj: 76/12 (odluka o Kodeksu ponašanja) nakon utakmice 3. kola Prve lige FBiH: HNK „Orašje“- NK„Gošk“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

MUSA MATEO sudac Prve lige FBiH, zbog zanemarivanja obaveza i propusta u obavljanju službene dužnosti na utakmici 3. kola Prve lige FBiH: FK „Radnički“ – OFK „Gradina“, kažnjava se OPOMENOM.

MUSA JURE sudac asistent Prve lige FBiH, zbog zanemarivanja obaveza i propusta u obavljanju službene dužnosti na utakmici 3. kola Prve lige FBiH: FK „Radnički“ – OFK „Gradina“, kažnjava se OPOMENOM.

BUBALO SILVIO sudac asistent Prve lige FBiH, zbog zanemarivanja obaveza i propusta u obavljanju službene dužnosti na utakmici 3. kola Prve lige FBiH: FK „Radnički“ – OFK „Gradina“, kažnjava se OPOMENOM.

PRVO PRETKOLO KUP-a

BULE GORAN, igrač HNK „Višići“ – Višići, zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmici prvog pretkola seniorskog Kupa FBiH: HNK „Višići“ – HNK „Tomislav“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 21.08.2014.

KURTOVIĆ ALDIN, igrač FK „Azot“ – Vitkovići, zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmici prvog pretkola seniorskog Kupa FBiH: FK „Azot“ – NK „Mramor“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 21.08.2014.

LATIĆ HARUN, igrač NK „Novi Travnik“ – Novi Travnik, zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici prvog pretkola seniorskog Kupa FBiH: NK „Sloga“ – NK „Novi Travnik“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 2 (DVIJE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 21.08.2014.

DRUGO PRETKOLO KUP-a

POKRAJČIĆ JOSIP, igrač HNK „Tomislav“ – Tomislavgrad, zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici drugog pretkola seniorskog Kupa FBiH: HNK „Tomislav“ – NK „Ključ“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 28.08.2014.

PAVIĆ MARIO, igrač HNK „Tomislav“ – Tomislavgrad, zbog prekršaja iz člana 43. DP NS/FS BiH na utakmici drugog pretkola seniorskog Kupa FBiH: HNK „Tomislav“ – NK „Ključ“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 28.08.2014.

www.magazinplus.eu – NS F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close