DF bio u pravu: Vlada FBiH priznala da je Uredba neustavna

Piše: Prof. dr. Dženan Đonlagić, predsjednik Kluba zastupnika DF u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Povodom najnovijeg prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je, po neobjašnjivo hitnom postupku stavljen na dnevni red vanredne sjednice zastupničkog doma Parlamenta FBiH za 23. 10. 2015. godine, krnja Vlada FBiH na čelu sa premijerom Novalićem je sada i na papiru priznala ono što je Demokratska fronta u proteklih nekoliko mjeseci isticala, a to je da je sporna Uredba (Sl. Novine FBiH broj 44/15) o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, donesena preglasavanjem ministara Demokratske fronte u Vladi, zapravo neustavna.

Zvuči frapantno da je Vlada to i napisala u materijalu koji je došao u parlamentarnu proceduru za tačku 3. dnevnog reda 10. vanredne sjednice koja je zakazana za petak.


U Prijedlogu izmjena navedenog zakona, u dijelu pod naslovom „Razlozi za izmjenu i dopunu zakona”, gdje se u članu 116. Zakona stav (9) briše stoji citiramo: „Ovlaštenja po temelju državnog kapitala u postojećim elekrtoprivrednim društvima, i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, vršit će Ministarstvo. Dakle, ovaj stav žele da se briše, a razlozi za brisanje stoji citiramo: „iz razloga kako isti ne bi bio u suprotnosti sa novom Uredbom…”.

Kompletan materijal preuzmite OVDJE.

Ovo pokazuje da je 20 godina koncepta vladanja javnim preduzećima važnije od ustavnog sistema i pravne hijerarhije akata u Federaciji BiH. Nezabilježeno je da se zakon, kao viši pravni akt od uredbe, sada izmjenom prilagođava uredbi i to sve po proceduri hitnog postupka!

Postavlja se logično pitanje, zašto Vlada FBiH, prije donošenja nove Uredbe, prvo nije išla sa procedurom izmjena Zakona, što bi bilo ispravno i DF bi to podržao, pa onda donošenje nove Uredbe.

Odgovor se jasno sam nameće! Sada, izmjenama pomenutog Zakona, a da bi se isti prilagodio Uredbi, se zapravo otkriva da je nečija namjera i želja ustvari od samoga početka bila izbacivanje Demokratske fronte iz Vlade Federacije BiH. Premijer Fadil Novalić, stavljanjem na dnevni red Vlade donošenje sporne nove Uredbe, je tu želju i realizovao.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close