Delegati SDA protiv izmjena Zakona o VTKBiH: Vitalni interes opet u oktobru

Klub bošnjačkog naroda, odnosno delegati SDA, glasat će protiv prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH 12. septembra, ali ga neće proglašavati štetnim po vitalne nacionalne interese Bošnjaka, iako se radi o jednom od akata iz sporazuma SDP – SNSD.

Oslobođenje

Kako je za Oslobođenje istakao Halid Genjac, predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda, pripreme za sjednicu Doma naroda, odnosno zauzimanje stava unutar kluba povodom predloženih tačaka dnevnog reda koje će se razmatrati, u toku su.

– U okviru rasprave predstavnici SDA u Klubu bošnjačkog naroda svakako će ukazati na štetnosti pojedinih predloženih rješenja, pa tako i kada je u pitanju izmjena Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Brojna su sporna rješenja dogovorena u okviru sporazuma SDP – SNSD, ocijenio je Genjac.

Problematična članarina

Vijeće ministara je krajem maja utvrdilo izmjene i dopune Zakona o VTKBiH, kao trećem iz seta od osam akata dogovorenih u okviru sporazuma SDP – SNSD, zajedno sa izmjenama Izbornog zakona BiH, čije je usvajanje osporeno već na principima u parlamentarnoj proceduri, na sjednici Predstavničkog doma PSBiH krajem augusta zbog dva uzastopna negativna izvještaja Ustavnopravne komisije.

Izmjenama Zakona o VTKBiH određuje se gornja granica godišnje članarine kako bi se prema obrazloženju Vijeća ministara BiH omogućilo nesmetano funkcionisanje privrednih subjekata i uspostava zdravog tržišta.

– Članovi Komore plaćat će mjesečnu članarinu koja ne može biti viša od trostrukog iznosa prosječne plaće isplaćene u BiH u prethodnoj godini, a koja se utvrđuje na osnovu službenih podataka Agencije za statistiku BiH (oko 2.400 KM; op. aut), navedeno je u izmjenama zakonskih odredbi.

Utvrđeno je i da je VTKBiH dužan dostaviti Vijeću ministara BiH izvještaj o izvršenom budžetu do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

No, međustranačka prepucavanja očekuju se na sjednici Doma naroda PSBiH, koja će se najvjerovatnije održati u prvoj polovini oktobra, kada će biti izjašnjavanje delegata o zakonskim rješenjima, čije se apelacije za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka trenutno nalaze na Ustavnom sudu BiH.

Radi se o prijedlogu zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, te hitnoj proceduri izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama BiH: dva akta iz sporazuma SDP – SNSD.

Čekanje na odluku

Još više sporenja bit će o prijedlozima izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju, boravištu i prebivalištu, te državljanstvu BiH, čije je usvajanje po hitnoj proceduri većina u Klubu bošnjačkog naroda proglasila destruktivnim po vitalne nacionalne interese Bošnjaka.

Plenarna sjednica Ustavnog suda BiH, kada bi se trebali razmatrati svi akti, planirana je za 27. i 28. septembar.

– Zbog hitnosti materijala, Ustavni sud BiH će se vjerovatno očitovati o svim dostavljenim apelacijama. No, ne postoji mogućnost da se do kraja septembra organizira nova sjednica Doma naroda PSBiH, na kojoj bi se razmatrali akti nakon stava Ustavnog suda BiH. Dom naroda mora sačekati da dobije napismeno odluku koja bude donesena, zaključio je Genjac.

S obzirom na to da su u Klubu bošnjačkog naroda na izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu, državljanstvu BiH, te javnim nabavkama BiH tražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na prijedlog razmatranja po hitnom postupku, u slučaju odbijanja na Ustavnom sudu BiH, za neke od rješenja najavljuju nove apelacije, ovaj puta na meritum (sadržaj).

Posebno spornim cijeni se set zakonskih rješenja koje je utvrdilo Vijeće ministara BiH, a koja se odnose na prebivalište i boravište, JMB, te državljanstvo BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close