Damir Mašić: Kantoni ne žele ujediniti škole

Smatramo da je obezbjeđivanje besplatnih udžbenika izuzetno važna socijalna mjera, ali i karika u lancu obrazovnih potreba, govori u intervjuu za Oslobođenje Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke.

(Oslobođenje)

• Reforma Ustava FBiH koju je načinila ekspertna grupa, podrazumijeva i prijedloge za reformu obrazovanja. Koji su prijedlozi, po Vašem mišljenju, dobri, a koji ne bi trebali biti razmatrani? Kakvu bi ulogu imalo Ministarstvo u ovom procesu?

– Svaka reforma koja ima za cilj unapređenje stanja u Federaciji BiH je za pozdraviti, a posebno u oblasti obrazovanja. Poznato je da je upravo decentralizacija obrazovanog sistema u FBiH dovela do brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavamo. Najbolje i najkvalitetnije rješenje za BiH sigurno bi bilo kada bi se nadležnost obrazovanja nalazila na državnom nivou. Međutim, pošto trenutno za takav hrabar iskorak ne postoji politička volja, svako ujednačavanje na nivou FBiH je ogroman korak naprijed. Treba pozdraviti svaki prijedlog koji bi vodio ka uspostavljanju jednakih rješenja na nivou FBiH, odnosno prenosu nadležnosti na viši nivo. I ovim putem pozdravljam preporuke ekspertnog tima kao što su te da nauka i visoko obrazovanje trebaju biti od posebnog značaja za Federaciju i da budu podijeljene nadležnosti FBiH i kantona. To se posebno odnosi na upisnu politiku i kriterije za izbor u zvanja.

Besplatni udžbenici

• Dvije škole pod jednim krovom, konstantan problem u Federaciji BiH. Ima li napretka u njegovom rješavanju?

– Ovom pitanju smo u proteklom periodu posvetili dosta pažnje i dali konkretni prijedlog rješenja. Međutim, kantonalna ministarstva u HNK-u i SBK-u nisu se oglašavala niti iskazivala volju da rješavaju problem na terenu. Kao što je javnosti već poznato, federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke je u više navrata javno osudilo uspostavljanje i funkcioniranje ovog segregacijskog sistema, napravilo analizu stanja u cijeloj FBiH, potom je sačinilo model rješenja za eliminiranje ove pojave, koji je dostavilo svim kantonalnim ministarstvima i međunarodnim organizacijama, a u kojem je ponudilo stručnu podršku i pozvalo da zajednički rješavamo pitanje dvije škole pod jednim krovom. Nažalost, kantonalna ministarstva obrazovanja, nadležna za oblast obrazovanja, pogotovo u dva kantona gdje je ova pojava prisutna, u potpunosti su se oglušila na ovaj poziv i dokument – ponuđeni model ujedinjenja. Očito da je politička volja iznad pravosudnih institucija u pojedinim sredinama, nažalost, još naša svakodnevnica. Bez obzira na sve, mi odustati nećemo. Nažalost, danas o ovom problemu otvoreno pričamo i nudimo rješenja jedino Vijeće Evrope i mi. Ostali šute.

• Da li će i ove godine doći do podjele besplatnih knjiga osnovcima iz određenih kategorija društva?

– Mi smo proteklih dana zajedno sa svih deset kantonalnih ministara obrazovanja u Federaciji BiH potpisali ugovore o realizaciji projekta nabavke besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe, koji pohađaju devetogodišnju osnovnu školu u školskoj 2013/2014. godini. Ministarstvo je u budžetu za 2013. osiguralo 600.000 KM za realizaciju projekta, a sredstva će biti raspoređena na osnovu broja učenika u svih deset kantona s ciljem poboljšanja uslova obrazovanja na prostoru cijele FBiH. Smatramo da je obezbjeđivanje besplatnih udžbenika izuzetno važna socijalna mjera, ali i karika u lancu obrazovnih potreba radi stvaranja kvalitetnijih uslova za odgoj i obrazovanje djece u Federaciji BiH. Naš konačan cilj je u pravom i punom smislu riječi besplatno obrazovanje. Znači, besplatni udžbenici za svu djecu i za sve razrede u devetogodišnjoj osnovnoj školi. Ako je već država propisala za nešto da je obavezno, onda bi za to što je obavezno trebalo obezbijediti osnovne preduslove za realizaciju. U konkretnom slučaju to su besplatni udžbenici. Ovo je samo prvi korak.

• Mogu li Vlada FBiH i Vaše Ministarstvo pomoći u realizaciji protokola iz 2010. godine, kojim bi trebala biti izgrađena nova zgrada Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kako bi sadašnja mogla biti vraćena stvarnim vlasnicima?

– Protokolom o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta, Vlada FBiH se obavezala da će, između ostalog, osigurati sredstva za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za zgradu Ekonomskog fakulteta u Kampusu Univerziteta u Sarajevu. O ovom pitanju sam proteklih dana razgovarao u Rektoratu Univerziteta i vjerujem da ćemo u narednom periodu preuzeti sve neophodne aktivnosti na rješavanju ovog pitanja. Preuzeti dio obaveza Federacija BiH će ispoštovati.

• Poznati su problemi sa kojima se suočava Studentski centar Sarajevo zbog neredovnog plaćanja subvencija od kantonalnih vlada za smještaj studenata. Da li bi najbolje rješenje bilo donošenje zakona o studentskom standardu u FBiH? Šta bi taj zakon omogućio?

– Za svako kvalitetno pristupanje problemu neophodno je zakonsko uporište koje jedino može voditi dugoročnom rješavanju problema, pa isto tako i oblasti studentskog standarda. Na nedavno održanom sastanku u Vladi Federacije BiH radi rješavanja pitanja neredovnih plaćanja subvencija od pojedinih kantonalnih vlada Studentskom centru Sarajevo, ali i drugih problema sa kojima se susreću studentski centri, jedno od aktueliziranih pitanja bilo je i neophodnost donošenja zakonskog rješenja za ovu oblast u Federaciji BiH. Upravo donošenje zakona o studentskom standardu u FBiH, za koji su neophodne saglasnosti kantona kako bi se stekli uvjeti za njegovo upućivanje u parlamentarnu proceduru, riješilo bi brojna pitanja. Neka od njih su pitanje smještaja studenata u studentskim centrima, pitanje ishrane, subvencioniranja smještaja, pitanje stipendiranja, kao i svih drugih neriješenih oblasti, a sve samo s ciljem pronalaska kvalitetnih i ujednačenih rješenja i poboljšanja studentskog standarda u Federaciji BiH. Mi smo pripremili nacrt ovog zakona i spremni smo ići u daljnju realizaciju ukoliko za to budu spremni kantoni, a vjerujem da se, kako vrijeme prolazi i problemi se gomilaju, povećava i njihov interes za to.

• Rektori više univerziteta iz godine u godinu ponavljaju da će se pratiti potrebe tržišta i po tome praviti upisne kvote, ali sve to ostaje samo priča. Kada bi ovo moglo biti realizirano i u praksi?

– Svaki kanton i univerzitet suvereno odlučuju o upisnim kvotama za svoje područje. Ne bih se složio s tim da sve ostaje samo na priči, jer su pojedini kantoni već napravili značajan iskorak na tom polju, recimo, promjenom upisnih kvota na pojedinim fakultetima. Pozitivan primjer koji je zabilježen u posljednjem periodu je Kanton Sarajevo, ali ima još kantona koji su počeli da mijenjaju upisnu politiku. Kao jedna od efikasnijih mjera za prilagođavanje visokoškolskog obrazovanja potrebama tržišta rada jeste upravo utvrđivanje upisnih kvota za fakultete, a u skladu sa analizom i rezultatima potreba tržišta rada. Ministarstvo prati tržište rada, te svake godine izrađuje analizu sa preporukama o upisnoj politici na visokoškolskim ustanovama u FBiH i usklađivanju s potrebama tržišta rada, što može poslužiti kao orijentir ovom pitanju u Federaciji BiH. Upravo te analize su pokazale da dolazi do pomaka na terenu. Nažalost, nedovoljnog i ne onakvog kakav bismo htjeli.

Elektronski dnevnici

• Često ističete kako je vrlo važno obrazovni sistem prilagoditi potrebama vremena u kojem živimo. Na koji način je to moguće uraditi u BiH? Da li kroz uvođenje elektronskih dnevnika u svim školama u FBiH?

– Prilagoditi obrazovanje potrebama vremena u kojem živimo, znači prije svega unaprijediti i osavremeniti nastavni proces, poboljšati uslove odgojno-obrazovnog rada, osavremeniti nastavne planove i programe, kako bi djeca sticala funkcionalno znanje, omogućiti učenicima da nastavu pohađaju u skladu sa onim što im je potrebno. Jedan od načina i mjera ovog procesa jeste i uvođenje elektronskih dnevnika. Također, već dvije godine radimo na reviziji nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovno obrazovanje i izradi novog kurikuluma koji će biti fokusiran na ishodišta učenja. Vrijedno je napomenuti da postoji nekoliko projekata koje realizujemo sa međunarodnim organizacijama, a odnose se na poboljšanje nastave informatike i unapređenje informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju u Federaciji BiH. Smatramo da je vrlo važno obrazovni sistem prilagoditi potrebama vremena u kojem živimo i da je to moguće, ukoliko postoji dobra volja svih aktera obrazovnog procesa, provesti kod nas. Jedna od tih karika je i uvođenje elektronskih dnevnika u svim školama u Federaciji BiH, na čemu se već duže radi, a što bi u više segmenata unaprijedilo komunikaciju i informiranost kada su u pitanju roditelji, njihova djeca i obrazovne ustanove. Nakon toga, bilo bi moguće i umrežavanje sistema softverima koji omogućuju efikasnije i kvalitetnije savladavanje nastavnog plana i programa te olakšavaju djeci učenje. Ubrzo očekujemo pilot-projekat u Federaciji BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close