Da li će BiH ostati jedina na Balkanu bez digitalnog emitovanja?

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) traži od relevantnih faktora da bez odgađanja riješe pitanje prelaska s analognog na digitalno emitovanje kako Bosna i Hercegovina ne bi bila jedina zemlja zapadnog Balkana bez digitalnog emitovanja, saopćeno je iz RAK-a nakon jučerašnje redovne sjednice Vijeća u Sarajevu.

Vijeće je to istaknulo imajući u vidu značaj realizacije i aktuelnost procesa prelaska s anolognog na digitalno emitovanje, kao i činjenicu da je rok za prelazak 17. juni 2015. godine.

Prihvatilo je Informaciju o procesu uvođenja digitalne televizije, Informaciju o postupku prikupljanja elemenata za izmjenu Kodeksa o komercijalnim komunikacijama i Informaciju o primjeni Pravila o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima.

Vijeće je konstatovalo da su učinjeni određeni pomaci u realizaciji procesa uvođenja digitalne televizije u BiH, ali da je i dalje ovaj proces blokiran neusvajanjem akcionog plana prelaska s analognog na digitalno emitovanje, kašnjenjem tendera za nabavku prenosne i emisione opreme za potrebe realizacije Projekta digitalizacije tri javna RTV servisa u BiH te višegodišnjim neispunjavanjem zakonske obaveze tri javna RTV servisa na formiranju korporacije.

Vijeće je izrazilo zabrinutost što Vijeće ministara BiH još nije usvojilo dva strateška dokumenta, ključna za daljnji razvoj sektora komunikacija – politiku sektora telekomunikacija za period 2013-2017. i akcioni plan prelaska s analognog na digitalno emitovanje.

Vijeće RAK-a apeluje Vijeću ministara BiH da usvoji ove dokumente i na taj način omogući daljnji napredak sektora komunikacija.

Iako Regulatorna agencija za komunikacije nije nosilac procesa prelaska s analognog na digitalno emitovanje, već država Bosna i Hercegovina, u okviru svojih nadležnosti Agencija ima obavezu da radi u najboljem interesu bh. javnosti, navedeno je također u saopćenju.

Razmatrajući pitanje izmjene Kodeksa o komercijalnim komunikacijama, Vijeće je konstatovalo da je postupak prikupljanja podataka korisnika dozvola kojima su upućeni zahtjevi u toku.

Međutim, Vijeće RAK-a apeluje korisnicima dozvola da ažurnije dostavljaju podatake potrebne za formiranje konačne odluke o izmjeni Kodeksa o komercijalnim komunikacijama.

Vijeće RAK-a je na današnjoj sjednici  prihvatilo kvartalni izvještaj o radu Agencije (april-juni 2014.) te usvojilo nacrt projekcije budžeta Agencije za 2015. u iznosu od 6.765.000 KM, saopćeno je.

| Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close