CIK BiH: Amnestija od odgovornosti

Na svoju Službu za reviziju šest članova (osim Mileta Kudića) Centralne izborne komisije BiH izvršilo je pritisak na sastanku Kolegija u utorak i naložilo preispitivanje svih prijedloge odluka o sankcioniranju političkih partija zbog nepravilnosti utvrđenih u njihovom finansijskom poslovanju za 2010. To je razlog što je sa dnevnog reda hitne sjednice istoga dana za samo dva sata nestalo (povučeno) čak 11 prijedloga odluka o izricanju novčanih sankcija za: a-SDA, NSRB, DNS, Demokratsku partiju, SRS dr. Vojislav Šešelj, SBiH, Hrvatske demokršćane, HDZ 1990, HKDU, HSS – NHI i Snagu ekonomskog pokreta u BiH.

Prijedlozi kazni za SNSD (30.000 KM) i za SDP (15.000 KM), iako najveće kazne, kriju se i nema ih ni na dnevnom redu sjednice CIK-a.

Povoljniji propisi

Članovi CIK-a Irena Hadžiabdić, Ahmet Šantić, Suad Arnautović, Stjepan Mikić, Novak Božičković i predsjednik Branko Petrić tražili su, naime, od Službe za reviziju da primijeni povoljnije odredbe za stranke u okviru novog Zakona o finansiranju političkih stranaka u BiH koji je stupio na snagu 27. novembra, a primjenjuje se od 5. decembra. Učinjeno je to uprkos jasnom pravilu prema kojem se u donošenju odluke primjenjuju propisi koji važe u vrijeme kad je započet postupak. U ovom slučaju to je bio raniji zakon, s obzirom na to da su prekršaji počinjeni u 2010. Treba istaći i da je Služba za reviziju CIK-a prijedloge 31 kazne dostavila prije kraja novembra.

Pet stranaka je već kažnjeno, a Oslobođenje doznaje kako će nalogom članova CIK-a ostalih 26 dobiti umanjene novčane sankcije do 3.000 KM. Pojedinim strankama sankcije će biti potpuno ukinute, čime će se amnestirati njihovi finansijski prekršaji. Najčešći prekršaji, koje su revizori uočili, jesu “nevođenje evidencije (pokušaji skrivanja određenih prihoda)” koji su prema članovima 11.1. i 11.3. ranijeg zakona bili sankcionirani novčano do 3.000 KM. U novom zakonu te sankcije više nema.

Prikrivanje podataka – nekažnjivo

– Nakon intervencije članova CIK-a imat ćemo situaciju da će se prijedlog novčane sankcije, primjerice za SDP, sa 15.000 smanjiti na 12.000 ili još i manje, ako se u obzir uzmu odredbe novog zakona, saznaje Oslobođenje od izvora bliskog CIK-u BiH.

Da je tako, svjedoči i podatak da je CIK na posljednjoj sjednici po istom principu za čak 2.000 KM umanjio kaznu za Srpsku naprednu stranku i umjesto sa 3.000 SNS je kažnjen sa svega 1.000 KM, iako je prikrio u svojim finansijskim knjigama donaciju od 9.811,10 KM. SNS je amnestiran od odgovornosti za prikrivanje podataka i kažnjen samo na osnovu toga što iznos donacije premašuje limit za oko 3.400 KM (na godišnjem nivou bio oko 6.400 KM).

I dok CIK djeluje s ciljem zaštite vladajućih partija, posebno SNSD-a i SDP-a, ali i drugih parlamentarnih stranaka, na meti su najslabiji: Tako je Stranka kokuza kažnjena sa čak 11.000, Naša stranka sa 3.000, Partija ujedinjenih penzionera sa 2.500, a Nova socijalistička partija sa 500 KM.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close