Cementara Kakanj želi preći na alternativna goriva

Branka Đurić, federalna ministrica okoliša i turizma,  u Sarajevu, u prostorijama FMOIT-a  u nazočnosti pomoćnika za okolišne dozvole Mladena Rudeža i savjetnika za okolišne dozvole,Josipa Dolušića održala je radni sastanak sa načelnikom općine Kakanj,  Nerminom Mandrom i sa generalnim direktorom cementare Kakanj, Branimirom Muidžom. 
Nakon što je tvornica cementa Lukavac u suradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma stavila je u funkciju u probni rad klinker peći, u skladu sa Planom rada, uz korištenje alternativnih goriva i alternativnih sirovina i time postala prva tvornica u Bosni i Hercegovini koja je započela proces korištenja alternativnih goriva u proizvodnji, na današnjem sastanku ponajviše je bilo riječi upravo o mogućnostima da i cementara Kakanj, poduzme iste aktivnosti.
U skladu s tim, predstvanicima cementare Kakanj je skrenuta pozornost da je zakonski uvijet za korištenje alternativnih goriva instaliranje opreme za kontinuirani monitoring emisija. FMOIT je dobilo od cementare Kakanj informaciju da su u procesu nabavke opreme za kontinuirani monitoring, koja bi do kraja godine trebala biti instalirana, a nakon toga se može krenuti u zakonsku proceduru za dobijanje potrebnih suglasnosti za proces korištenja alternativnih goriva.
“U svijetu se već jako dugo, a  u cilju uštede fosilnih goriva koriste alternativna goriva koja predstavljaju otpad iz pojedinih proizvodnih procesa kao što su: rabljena ulja, ostaci od prerade nafte, tekstil i koža iz auto industrije, gume, a u pojedinim zemljama u proizvodnji se koristi čak i do 80 posto električne energije iz alternativnih goriva. Kako bi uz kvalitetu koju nudimo kada je u pitanju naša tvornica, ponudili i bolju konkuretnost na tržištu, potrebno je početi koristiti i alternativna goriva, a uz vlastiti kontinuirani monitoring  emisija u zrak, te uz probni vanjski monitoring putem ovlaštene nezavisne institucije, smo spremni” kazao je direktor Muidža.
Ministrica Đurić istaknula je, kako u skladu sa Federalnom strategijom o upravljanju otpadom, na ovaj način  se sa jedne strane trajno rješava problem nekih vrsta otpada (kao što su npr.otpadne gume), a sa druge strane se postiže ušteda u korištenju klasičnih energenata.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close