BiHPolitika

CCI: Provedena petina Reformske agende

Petina Reformske agende je provedena, efekti su neosjetni, a vladavina prava je na kritično niskom nivou – ustvrdio je danas u Sarajevu program-menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI) Adis Arapović, prezentirajući izvještaj “Stanje nacije”.

Ovaj izvještaj daje pregled provedbe Reformske agende, efekata na poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, socijalnu i penzionu politiku, javne finansije, javnu upravu i vladavinu prava, te uticaj pobrojanog na kvalitetu života građana u proteklih pet godina.

– Provedba Reformske agende je ispod svih planova i očekivanja, a pozitivni efekti vidljivi su tek na nekoliko od 70 praćenih indikatora – ocijenio je Arapović.

Kumulativno posmatrano, naveo je, za sve nivoe i akcione planove, samo 20 posto mjera iz Agende je realizirano, a prema planu za 2015., samo 31 posto mjera je realizirano.

Smatra također da je transparentnost, strukturalnost i efektivnost donesenih mjera upitna te da su vladavina prava, životni standard, nivo korupcije, javna potrošnja, zaduživanje, nivo penzija, nivo prosječnih plaća, nivo investicija, stopa aktivnosti radne snage, te stopa nezaposlenosti, kategorije bez značajnih promjena tokom posljednjih pet godina.

Arapović je kazao da akcioni planovi Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade RS-a za realizaciju Reformske agende sadrže  172 mjere, od čega Akcioni plan Vijeća ministara BiH 33, Vlade FBiH 61 i Vlade RS-a 78 mjera.

– Statistički gledano, Vlada Federacije BiH je realizirala najviše mjera iz Akcionog plana, a Vlada RS-a najmanje – istakao je.

Govoreći o sudovima i tužilaštavima, Arapović kaže da je njihova efikasnost u procesuiranju korupcije i privrednog kriminala izuzetno niska, što se odražava na gotovo sve sfere društva i evropski put.

Predstavljanjem ovog izvještaja, pokrenuta je kampanja “Posao narodu”, kojom CCI želi dati doprinos provođenju i efektivnosti reformi u BiH kroz povećanje zapošljavanja.

( FENA)

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close