CBBiH: Prepolovljen deficit tekućeg računa

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je statistiku platnog bilansa za drugi kvartal 2013. godine, koja pokazuje da je u tom periodu zabilježen deficit tekućeg računa u iznosu od 321,4 miliona KM. 

Ovi podaci pokazuju da je deficit u drugom kvartalu 2013. godine znatno smanjen u odnosu na isti period prošle godine, kad je bio skoro dvostruko veći, tačnije za 309,9 miliona KM. Slično smanjenje deficita ostvareno je i u prvom kvartalu ove godine, pa ukupan deficit tekućeg računa za prvih šest mjeseci 2013. godine iznosi 750 miliona KM, dok je u istom periodu 2012. godine iznosio 1,2 milijarde KM.
Glavni razlog za ovakvo poboljšanje vanjske pozicije BiH ekonomije leži u povoljnijim kretanjima u robnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni u prvoj polovini godine, kada je zabilježen rast izvoza i smanjenje uvoza.
I u pogledu direktnih stranih investicija vidljivi su intenzivniji prilivi nego u ranijim periodima. Neto prilivi u prvih šest mjeseci iznose 476,8 miliona KM, što je znatno više nego u istom periodu prošle godine kad su iznosili 224,1 milion KM.
CBBiH je istovremeno objavila revidirane podatke platnog bilansa, kao i statistiku međunarodne investicione pozicije za 2012. godinu. Deficit tekućeg računa u 2012. godini dosegao je 9,7% BDP, a raspoloživi podaci za ovu godinu ukazuju da bi u tom pogledu trebalo doći do znatnije korekcije naniže u 2013., odnosno do smanjenja vanjske izloženosti ekonomije i relativne stabilizacije.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close