Bh.proizvodi nekonkurentni zbog nerazvijene logistike

Koordinacijski odbor za osnivanje Vijeća za logistiku pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH) danas je održao inicijativni sastanak na kome su definirane daljnje aktivnosti u procesu osnivanja tog tijela.
Kako je istaknuto Vijeće za logistiku trebalo bi koordinacijom i aktivnim pristupom putem platforme i aktivnosti uticati na smanjenje troškova i sistemski afirmirati upravljanje logističkim sistemima na bazi raspoloživih resursa i doprinijeti ukupnoj konkurentnosti bh. privrede.
Savjetnik generalnog sekretara VTKBiH Igor Gavran ističe da su logistički troškovi, troškovi transporta i u konačnici samog proizvoda koji izlazi iz BiH viši nego u drugim državama te je taj proizvod i pored kvaliteta nekonkuretan i zbog nerazvijene logistike.
Prema njegovim riječima Vijeće za logistiku i VTKBiH trebaju raditi na smanjivanju tih troškova putem interdisciplinarnog uvezivanja više različitih međusobno uvezanih oblasti koje čine logistiku – transporta, infrastrukture i stručnog osposobljavanja da bi se formirali logistički centri, te razvio multimodalni transport (prijevoz robe pomoću najmanje dva različita načina prijevoza na osnovu jedinstvenog ugovora), što je u BiH još samo teorijski termin.
Gavran ističe da je formiranje kvalitetnog logističkog sistema višegodišnji proces, ali da taj sistem može značajno doprinijeti međunarodnoj saradnji BiH i realizaciji projekata, te biti podrška nadležnim državnim institucijama za kreiranje strateških dokumenata.
Direktor Sektora za transport i komunikacije u Vanjskotrgovinskoj komora BiH Zijad Sinanović smatra da ne postoji konkurencija između drumskog i željezničkog transporta prije svega nisu iskorišteni svi kapaciteti kojima raspolažu ta dva sektora, naglašavajući da je cilj osnivanja Vijeća za logistiku upravo uvezivanje u jedinstven sistem drumskog, željezničkog i lučkog transporta u BiH.
Vijeće za logistiku trebalo bi djelovati u sklopu Vanjskotrgovinske komore, a za njegovo osnivanje i djelovanje kao neovisnog i nevladinog tijela očekuje se podrška relevantnih državnih institucija.
Također očekuje se i podrška Evropske komisije budući da takvo tijelo postoji u mnogim razvijenim zemljama, a njegovo osnivanje planirano je i ranijim studijama i analizama koje govore o potrebi razvoja logističkih centara u BiH.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close