Bespravna sječa šume na području Općine Visoko

Kolegij Općinskog vijeća, na sjednici održanoj 14.03.2014. godine, razmatrana je Informacija o pojačanim bespravnim sječama na području općine Visoko, akt broj: 03-120/14 od 13.03.2014. godine, a koju je Općinskom vijeću i Općinskoj načelnici dostavio Rukovodilac PJ Šumarija Visoko.

Kolegij Općinskog vijeća je jednoglasno zaključio da se o ovoj informaciji provede rasprava i na sjednici Općinskog vijeća i da u tom cilju Općinska načelnica i nadležne službe pripreme cjelovitu informaciju, koja će sadržavati aktivnosti i drugih nadležnih organa za postupanje u ovoj oblasti.

Tom prilikom zaključeno je da Općinska načelnica zatraži informacije od Skupštine ZE – DO kantona, Uprave za inspekcijske poslove, Policijske stanice Visoko i JP Šumsko privredno društvo ZE – DO kantona d.o.o. Zavidovići.

U skladu s navedenim stavovima i zaključcima Kolegija Općinskog vijeća Općinska načelnica je zatražila informacije od navedenih organa s podacima o opisu stanja, poduzetim aktivnostima i prijedlogom mjera.

Na osnovu dobivenih informacija, nadležna općinska služba sačinit će cjelovitu informaciju, koju će dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje na narednu sjednicu Općinskog vijeća.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close