Asim Mujkić za Vijesti.ba: Učestvovanje u izborima posmatram kao saučešće u zločinu

Profesor na Fakultetu političkih nauka Asim Mujkić u intervjuu za Vijesti.ba govori o političkoj situaciji u BiH, predstojećim oktobarskim izborima, borbi protiv fašizma i antifašističkim vrijednostima, te protestima građana.

VIJESTI.BA: Širom naše zemlje danas je obilježen Dan borbe protiv fašizma, jedan od najznačajnijih datuma u istoriji čovječanstva. Iako su svi deklarativno opredijeljeni protiv fašizma, primjenjuju li se danas antifašističke vrijednosti u praksi? Je li se današnja BiH udaljila od antifašističkih principa?

MUJKIĆ: Nažalost, moramo primijetiti da se BiH udaljila od antifašističkih principa. Kod nas je antifašizam većim dijelom bio vezan za lijevu opciju, dok je privrženost kapitalizmu, koncepcija nacionalne države kulminirala 1939. godine. Nakon 90-ih godina, kada je lijeva ideja postala poprilično nepopularna i kad se izvršio povratak ideji nacionalnog pitanja, koje isključivo proističe iz sfere kapitalističkih proizvodnih odnosa, cijeli politički spektar usidrio se unutar desne opcije.

Danas je većina stranaka u BiH desne nacionalističke, pa i ultranacionalističke provinijencije, bez obzira na njihovo ime. Bojim se da evolucija takvih vrijednosti može da potkopa antifašističke temelje svuda u Evropi, a posebno u BiH.

VIJESTI.BA: Činjenica je da današnje bh. društvo počiva na podjelama. U kojoj mjeri jačanje nacionalizma predstavlja opasnost oživljavanja neofašizma u bh. društvu?

MUJKIĆ: Ideja nacionalizma podrazumijeva ostvarenje nacionalne države. Kako se na istoku i jugoistoku Evrope poima, ostvarenje nacionalističke države podrazumijeva etnički homogenu većinu i manjinu koja će biti toliko zanemariva da se može tolerisati i držati pod kontrolom. Takve koncepcije u ratu podrazumijevaju etničko čišćenje, a u miru etničku diskriminaciju.

Međutim, diskriminacija je nešto što prirodno ide uz koncepciju nacionalne države. Iako je nacionalna država zastarjeli koncept, ona u BiH i dalje vodi ka ekspanziji i radikalizmu. Samim tim, ne može biti antifašistička. Vrijednosti koji su baštinili njemački nacionalsocijalisti i italijanski fašisti su ultra radikalne nacionalističke ideje. Nacionalizam je predvorje fašizma.

VIJESTI.BA: Iako BiH baštini svoju tradiciju i temelje na antifašizmu, političke strukture ovoj zemlji ne libe se da često koketiraju sa fašizmom, manifestujući to prvenstveno kroz etničku netrpeljivost?

MUJKIĆ: Bit vladavine domaćih političkih elita je podizanje tenzija i širenje straha od etnički drugačijeg. To su elementi koji se samo po dimenzijama razlikuju od elemenata koje smo u Evropi imali 30-ih godina kada je agresivni, militantni nacionalfašizam preuzeo scenu ovog kontinenta. Bila je to vrlo popularna ideja.

Demokratiju možemo shvatati dvojako – kao proceduru i kao sistem vrijednosti.  Bojim se da je demokratija shvatana uglavnom kao procedura. Ako se shvata kao procedura, ponovo neki Adolf   Hitler može doći na vlast kao što je to bilo 30-ih godina. Ako uz demokratiju ne postoje fundamentalne vrijednosti slobode, jednakosti, socijalne osjetljivosti, teško možemo govoriti o istinskoj demokratiji.

U BiH najradikalnije političke strukture, koje direktno vuku korijen i baštine fašizam, mogu sasvim lijepo da funkcionišu kao demokratske političke stranke. Demokratija kao procedura može ići pod ruku sa najautoritarnijim političkim grupacijama.

VIJESTI.BA: Kako komentarišete formiranje bloka narodnjačkih stranaka na nivou BiH?

MUJKIĆ: Osnovni problem na političkoj sceni u BiH je to što su svi u desnoj orbiti. Ne postoje veće ideološke razlike. U nedostatku važnijih ideoloških razlika, javljaju se problemi nepostojanja zdravog političkog života.

Podvlačim da treba razlikovati narodnjake i nacionalizam. Raduje me da se u BiH formira blok narodnjačkih stranaka i očekujem da će se formirati i drugi blok.

Na taj način bismo krenuli ka rehabilitaciji političkog života, koji će se zaista ticati sučeljavanja različitih ideoloških pogleda na svijet. Sad imamo sučeljavanje na etničkoj osnovi, što je izvanpolitičko sučeljavanje. Prilikom svakih izbora postavlja se pitanje opstanka ovog ili onog naroda. To je nezrela politička dimenzija.

VIJESTI.BA: S druge strane, kakva je politička situacija u entitetima, s posebnim osvrtom na oktobarske izbore?

MUJKIĆ: RS karakteriše autokratska vladavina jedne partije, odnosno jednog lidera koji je prilično raširio mrežu kontrole i uticaja, te disciplinovanja najvećeg broja stanovništva. U takvim okolnostima logično je da se stvori jedna vrsta otpora. Ona sada sazrijeva u vidu platforme opozicionih stranaka, koje se suprotstavljaju jednom zajedničkom neprijatelju.

U FBiH problem ne predstavlja multietnička kompozicija sama po sebi. Problem je što se političke projekcije i djelovanja generišu iz etničke konfrontacije. Tu imamo vrstu krize, i to ne samo krize vlasti, nego i političke artikulacije. Unutar etničkih blokova vode se ogorčene borbe ko će preuzeti primat i pojaviti se kao najvažnija stranka na predstojećim izborima, koja bi trebalo da predstavlja jedan narod. Imamo užasan etno-nacionalistički okvir koji nas tjera na takvu vrstu političke borbe i djelovanja.

Kod Bošnjaka postoji poprilična ravnoteža i teško je očekivati da će jedna snaga odnijeti prevagu. Kod Hrvata takođe bilježimo jednu vrstu pluralizacije. Situacija u FBiH je isfragmentisana i teško je steći uvid i sliku o nekoj cjelini.

VIJESTI.BA: Aktuelno pitanje su i protesti građana širom BiH.

MUJKIĆ: Građani su previše daleko od pobjede, no važno je ovo što se dešava. Iluzija je misliti da će ljudi svoj gnjev ispoljiti mjesec dana. Ubjeđen sam da će se to nezadovoljstvo stalno i iznova vraćati sve većim intenzitetom, budući da BiH ne ide prema ružičastoj perspektivi. Ne vidim da imamo političku snagu koja to može riješiti, kao ni onu koja je svjesna problema i potrebe da se riješe.

Naše političke elite računaju na najprimitivniju taktiku umaranja, odnosno da se demonstranti umore i odu svojim kućama. Tako se problemi ne rješavaju, nego se uduplavaju. Te pogreške u procjeni mogu ih kasnije koštati.

VIJESTI.BA: Za kraj, šta očekujete od oktobarskih izbora?

MUJKIĆ: Lično, ne očekujem ništa sve dok imamo ovakav izborni sistem koji nas tjera da etnički mislimo, da se etnički opredjeljujemo. Ovakav izborni sistem insistira da oni, koji žele postići politički uspjeh, moraju svoju izbornu bazu tražiti isključivo unutar svoje etničke grupacije. Sada učestvovanje u izborima posmatram kao saučešće u zločinu. U tome neću da učestvujem.

Razgovarala: Nevena Šarenac

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close