AP FBiH: Javni poziv za prodaju službenih putnickih vozila

Na osnovu clana 22. Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, a u skladu sa Odlukom o odoboravanju prodaje putnickih motornih vozila broj 01-14-1050/12 od 09.11.2012. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, raspisuje
JAVNI POZIV
za prodaju službenih putnickih vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda
I PODACI O VOZILIMA :
1. Marka i tip vozila:          ŠKODA – OCTAVIA
2. Model vozila:                   ELEGANCE 1,9 TDI
3. Godine proizvodnje:       2007
4. Broj šasije:                        TMBBS21Z78S150280
5. Broj motora:                      BJB211925
6. Radni obujam motora:   1896
7.Snaga motora u KW:       77
8.Vrsta motora:                    DIZEL
9. Boja vozila:                      SIVA METALIK
10. Registarske oznake:    897-T-042
11. Registrovana do:          18.11.2012. godine
12. Dodatna oprema:          alarm, multi lock, parking senzori, al.felge, dvozonska klima, ESP
13. Preðena kilometraža:   144.000 km
14. Pocetna cijena              11.000,00 KM
2. Marka i tip vozila:          ŠKODA – OCTAVIA
2. Model vozila:                   ELEGANCE 1,9 TDI
3. Godine proizvodnje:       2008
4. Broj šasije:                        TMBBS21Z08S151254
5. Broj motora:                      BJB213828
6. Radni obujam motora:   1896
7.Snaga motora u KW:       77
8.Vrsta motora:                    DIZEL
9. Boja vozila:                      CRNA METALIK
10. Registarske oznake:    154-M-869
11. Registrovana do:          03.12.2012. godine
12. Dodatna oprema:          alarm, multi lock, al.felge, dvozonska klima,ESP
13. Preðena kilometraža:   133.000 km
14. Pocetna cijena              13.000,00 KM
Vozila su redovno održavana i servisirana u ovlaštenom servisu.
Na vozilima su uraðeni veliki servisi.
II NACIN PRODAJE
Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresirani
potencijalni ponuðaci mogu pogledati vozila dana 16.11.2012. godine u vremenu od 10 do 12 sati
na adresi ul. Mustajbega Fadilpašica br. 1 Sarajevo (Marijin Dvor). Vozila se prodaju u viðenom
stanju i naknadne reklamacije se nece uvažiti.
III USLOVI PRODAJE
Pravo ucešca u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizicka lica
osim clanova Upravnog i Nadzornog odbora i zaposlenika Agencije za privatizaciju u Federaciji
BiH i clanova njihovih porodica.
Pravna lica trebaju dostaviti ponudu na memorandumu firme sa pecatom i potpisom ovlaštene
osobe, a fizicka lica ovjerenu kopiju licne karte i CIPS-ovu prijavu prebivališta.
Svi ponuðaci dužni su na blagajni Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ul. Alipašina 41
Sarajevo, položiti kauciju u iznosu od 100,00 KM. Ponuðacu koji kupi vozilo, uplaceni iznos se
umanjuje od ponuðene cijene, pri konacnom placanju. U slucaju da isti odustane od kupnje,
uplaceni iznos se ne vraca i ostaje za pokrivanje troškova ponovnog oglašavanja.
Ostalim ponuðacima uplaceni iznos ce biti vracen.
Ponude se predaju u zatvorenoj koverti na dan otvaranja ponuda 19.11.2012. godine u vremenu
od 14,00 do 14,30 sati na protokol Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, ul. Mustajbega
Fadilpašica br. 1 Sarajevo (Marijin Dvor), sa naznakom „Za javni poziv za prodaju vozila ŠKODAOCTAVIA,
registarskih oznaka __________ (navesti broj registarske oznake), putem postupka
licitacije sistemom zatvorenih ponuda“.
Kupac je dužan za kupljeno putnicko vozilo uplatiti puni iznos na racun Agencije za privatizaciju u
Federaciji BiH transakcijski racun br. 1540011100651792 otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d.
Sarajevo, u roku od tri dana od dana kada je njegova ponuda prihvacena.
Troškove prevoda, kao i ostale troškove snosi kupac.
DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE
Javno otvaranje ponuda održat ce se odmah po isteku roka za prijem ponuda u ul. Mustajbega
Fadilpašica br. 1 Sarajevo (Marijin Dvor).
Svi zainteresirani ponuðaci mogu prisusutvovati otvaranju ponuda.
Ponude koje pristignu nakon protoka roka za prijem ponuda, nece se uzimati u razmatranje.
Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuðena cijena, a u slucaju postignute iste cijene
prednost se daje ponuðacu koji je ranije predao ponudu za Javni poziv.
DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 033/212-884, 212-885.
Kontakt osoba: Adnan Šerak.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close