BiHPrivreda

Amir Zukić: Podrška subjektima malog i srednjeg poduzetništva kroz 11 projekata

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je Feni da je budžet Ministarstva u 2015. iznosio 11.350.000 KM, od čega je 5.150.000 KM, kao grant poticajna sredstva, dodijeljeno subjektima malog i srednjeg poduzetništva kroz 11 projekata, a ostatak kao kreditna sredstva po vrlo povoljnim kamatama od 1,5 posto na period od sedam godina, u koji je uključen i grace period od dvije godine.

Ministar je dodao da su radi stvaranja što kvalitetnijeg ambijenta za poslovanje značajna sredstva odobrena općinama za izgradnju preduzetničke infrastrukture, a osim budžetskih srestava za tu namjenu su osigurali i dodatna donatorska sredstva.

Zukić je pojasnio da je za tu namjenu osigurano oko 500.000 KM donatorskih sredstava švicarske vlade putem UNDP-a, a koja su udružili s budžetskim sredstvima.

– Dakle, sukladno svojoj misiji, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u 2015. je radilo na kreiranju poslovnog ambijenta za uspostavu, rast i razvoj malog i srednjeg preduzetništva, kao osnov privrednog razvoja u FBiH; poticalo razvoj preduzetništva i obrta; davalo potpore za primjenu inovacija i uvođenje savremenih tehnologija u oblasti preduzetništva i obrta; jačalo preduzetničku infrastrukturu, te osposobljavalo preduzetnike i obrtnike kroz redovno i dopunsko obrazovanje, u skladu s najboljom praksom EU – istakao je Zukić.

Rekao je da je kroz dosadašnje iskustvo Ministarstvo prepoznalo vrijednost i potrebu za dodjelu poticajnih sredstava za izvozno orjentirana poduzeća, ali i projekte kao što su novosonovani subjekti i poduzetništvo mladih i žena, čime žele afirmirati i potaknuti otvaranje poduzeća i obrta, te veće i kvalitetnije uključivanje mladih i žena u privredne djelatnosti kroz poticaje za samozapošljavanje kao i novo zapošljavanje mladih i žena.

Zukić je precizirao da je Ministarstvo od 2004. do 2013. uložilo oko 13 miliona KM za unapređenje poslovne infrastrukture u 49 općina u Federaciji, u 43 poslovne zone, te da cijene da je učinkovitost tih ulaganja veoma dobra i nastojat će još više sredstava izdvojiti iz budžeta.

Naglasio je da i u tekućoj godini planiraju značajnija izdvajanja za poticanje zapošljavanja, kao i za očuvanje postojećih radnih mjesta.

– Osim ovih finansijskih poticaja planiramo u saradnji s drugim federalnim ministarstvima i ostalim institucijama, u čijim su nadležnostima razni propisi iz ove oblasti, raditi na njihovom unapređenju kako bi stvorili povoljniji poslovni ambijent. Kroz izmjene i dopune Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, koji je u nadležnosti ovog ministarstva, pojednostavit ćemo i ubrzati registraciju obrta i poslovanje našim obrtnicima – kazao je ministar Zukić Feni.

Također, dodao je da će Ministarstvo u 2016. koordinirati i nadzirati utrošak sredstva za subvencioniranje dodatnog zapošljavanja, u smislu uredbe o poticanju zapošljavnaja za koje je u budžetu FBiH, na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, planirano 70 miliona KM za poticanja zapošljavanja osoba bez radnog iskustva.

Potcrtao je da će značajan dio izdvajanja biti usmjeren u razne vidove preduzetničke infrastrukture, a radit će i na pružanju olakšica preduzetnicima na svim nivoima vlasti.

– Osigurat ćemo jeftiniji pristup kapitalu MSP-a kroz osiguravanje kreditnih linija sa stimulativnim kamatama. Bitno je naglasiti da je u dokumentu Vlade FBiH „Koncept ekonomskog razvoja 2014-2018“ jedan od operativnih programa za podršku privredi nosi naziv „Intenziviranje stvaranja tehnoloških parkova i industrijskih zona“. Osnovna aktivnost koja bi služila za provođenje ovog programa se odnosi na povećanje kapitalnih ulaganja u tehnoparkove i preduzetničke zone – istakao je Zukić.

Dodao je da će biti nastavljene aktivnosti na implementaciji projekta Certificiranje općina u Federaciji BiH (BFCSEE) radi ispunjavanja kriterija koji pomažu stvaranju boljeg poslovnog ambijenta u lokalnim samoupravama i gradovima u FBiH i samim tim i bolje uvjete za privlačenje i dolazak stranih investicjia.

– U planu rada je i nastavak realizacije strategije razvoja MSP-a u Federaciji BiH koja ima za cilj kreirati okvir za stvaranje održivog, međunarodno konkurentnog i izvozno orijentisanog sektora MSP-a i na taj način osigurati ekonomski i društveni napredak za Federaciju BiH – rekao je Zukić.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close