Advokat Fahrija Karkin otkriva sve detalje: Zašto je pala presuda protiv ZIjada Turkovića?!

Svi koji su pratili proces Turković i ostali, naročito zadnju godinu, očekivali su da će presuda pasti. Izgledalo je da Vijeće namjerno čini niz bitnih povreda procesa, kao da je željelo da se taj proces obnovi. Ja garantujem da tužioci nisu iznenađeni. To što je iznenađen glavni tužilac je druga stvar – vjerovatno nije imao dobro referisanje od tužilaca koji zastupaju optužnicu, izjavio je u intervjuu za Oslobođenje Fahrija Karkin, Turkovićev advokat

Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVIĆ, Oslobodjenje.ba

Presuda Zijadu Turkoviću i ostatku organizirane zločinačke grupe, teška 100 godina zatvora, pala je na Sudu BiH. Vi ste to i najavili, dakle Vi niste iznenađeni, ali glavni državni tužitelj – jeste. Kako biste objasnili šta se dogodilo?

Svi koji su pratili proces, naročito zadnju godinu, očekivali su da će presuda pasti. Izgledalo je da Vijeće namjerno čini niz bitnih povreda procesa, kao da je željelo da se taj proces obnovi. Ja garantujem da tužioci nisu iznenađeni. To što je iznenađen glavni tužilac je druga stvar – vjerovatno nije imao dobro referisanje od tužilaca koji zastupaju optužnicu. Drugo, on najvjerovatnije nije ni pročitao presudu. Da jeste, ne bi ni on bio iznenađen. Mene je iznenadio postupak glavnog tužioca. Zaista sam radio u velikim predmetima – od Ćela i raznih ratnih zločina – pa tužioci nikad nisu tako reagovali i ne smiju da reaguju tako. To je sudska odluka koja se mora poštovati. I svi moramo poštovati sudske odluke. Jer nije to do zakona. Najgore je kad se presuda ukine evo ovako kako se ukinula kod Turkovića. Jer sudija je taj koji treba najbolje da zna zakon. A upravo je sud pogriješio u primjeni prava, pa je pala presuda. Nije presuda pala zbog toga što je bila loša ocjena – je li neko kriv ili nije kriv, nego što nisu poštovana pravila. A razlozi mogu biti – namjera ili neznanje. Treće nema.

Statusna konferencija zakazana je za 18. septembar: šta očekujete?

Apelaciono vijeće dosta kopira procesne odluke Haškog tribunala. Mislim, tako se i ponašaju. Ja sam, što me je iznenadilo, dobio poziv da napravim pretpretresni podnesak.

Šta je to?

To se radi u Haagu, zato što sudije hoće da znaju sve šta će im se desiti na pretresu. Ne vole iznenađenja. Pa ni ovo Vijeće ne voli iznenađenja i hoće da mi u tom pretpretresnom podnesku napišemo šta želimo da se izvodi od dokaza, koje svjedoke hoćemo da se ponovo saslušaju i koji su to novi dokazi. Ja ću napraviti takav podnesak u kojem ću reći da za ponovljeni postupak vrijede pravila prvostupanjskog postupka. Dakle, ja hoću da znam status optužnice, hoću da znam status njihovih dokaza, pa tek onda da konfrontiram odbranu iz jednostavnih razloga što ona optužnica više nije optužnica.

Samo trenutak: koliko je trajalo prethodno suđenje?

Negdje 23 mjeseca.

Koliko je to koštalo?

Pa, to treba obračunati: sudske plate, pa plate mnogobrojnog osoblja koje poslužuje Vijeće, zatim troškovi sudskih vještaka kojih je bilo preko 20, pa onda svjedoka Tužilaštva – 150, svi su tražili neke dnevnice. Svi su advokati branili po službenoj dužnosti, a svaki od optuženih imao je po dva advokata. To su ogromni troškovi. Najmanje dva miliona.

I?

Odluka ko će to sve platiti je na stand byu. Ako bude ponovo osuđujuća presuda, to se prebacuje na one koji budu proglašeni krivim. Mi se svakako nećemo s tim složiti. Onaj ko je izazvao dosadašnje troškove, treba da ih plati. Loša sudska odluka, loše vođenje krivičnog postupka je dovelo do toga da presuda bude oborena i da padne u vodu. Ali, meni je najvažnije da se 18. septembra donese odluka šta će se raditi, ko će izvoditi dokaze, koliko mu treba vremena, koji su novi dokazi. Jer ja očekujem da vidim šta će biti s tom optužnicom. Da li vi uopšte shvatate: iz jedne od glavnih tačaka optužnice – Cargo-centar – otpao je centralni optuženi.

Kako sad to?

Čovjek je pravomoćno oslobođen, a on je navodno davao podatke kad će doći pare, koliko će biti para itd. Žalba Tužilaštva na to oslobađanje je odbijena, što sam takođe najavio, jer je ta žalba vrlo nestručna.

Samo trenutak: pošto je čovjek oslobođen, šta se dešava dalje s tim dijelom optužnice?

Pa to i mene zanima! Isto tako – ima tačka gdje je Zijad pravomoćno oslobođen za jedno ubistvo, oslobođen za dva pokušaja ubistva, oslobođen za finansijsko krivično djelo. Zato ja i tražim optužnicu.

Bojim se da treba razjasniti neke stvari: Vi hoćete reći da je žalba Tužilaštva odbijena u cijelosti, a žalba odbrane prihvaćena?

Jeste. Ovi što su oslobođeni – oni su oslobođeni. To već sad neko treba da plaća. Recimo, za gospodina Nijaza Zubana, koji je bio u pritvoru, dolazio preko 100 puta na pretres, imao advokate, izgubio posao, mora mu se platiti izgubljena zarada. I Hilmija Mašović je pravomoćno oslobođen – policajac, sudski vještak. Normalno je da će obojica tužiti državu što im je nanesena takva šteta. Nisu radili, poljuljan ugled, ispljuvani. On je ispljuvan kao niko, jer je kao radio za Ziju. Ogromni su sad problemi. A sad se sve to treba ponoviti. I najvažnije je što je Sud usvojio da se saslušaju Kalenderi i ostali.

Kalender je jedan od svjedoka pokajnika s kojim je Tužiteljstvo napravilo nagodbu. I on je taj koji se spominje u optužnici protiv Olega Čavke?

– Isključivo on.

Kako može tužitelj Čavka uopće učestvovati u ovom procesu? Istraga koja se krije, ali je potvrđena, vodi se protiv njega a treba da utvrdi da li je od Turkovića primio mito za manju kaznu tog istog Kalendera? 

To je pravno neizvodiva situacija. Kad se otvarao ovaj pretres prije dvije i po, tri godine, ja sam odmah najavio tu situaciju sa gospodinom Čavkom i rekao da ćemo ga predložiti kao svog svjedoka. To nije usvojeno. A htjeli smo ga saslušati upravo zbog kredibiliteta tog zaštićenog svjedoka, odnosno pokajnika. Nije nam usvojeno, ali zato i pada presuda. Druga stvar – htjeli smo da on elegantno izađe iz procesa, pa sam ja lično, a to se može provjeriti sa bivšim v.d. dužnosti glavnog tužioca, kojoj sam ja ispričao o čemu se radi. Ništa nije urađeno. Zatražili smo izuzeće iz tih razloga i glavni tužilac je odbio zahtjev za izuzeće. Prema tome, ta situacija će se nastaviti, s tim što je sad mnogo ozbiljnija.

Hoćete li Vi opet tražiti njegovo izuzeće?

Naravno. Ja nisam skroman pa ću reći da sam maher da postavljam procesne zamke, koje kasnije koristim u žalbi. Najbolji slučaj je Zijo Turković. Ja sam svojim prijedlozima i svojim načinom vođenja procesa tjerao Sud da pravi takve pogreške. Ja volim da prave pogreške. Ja volim kad svjedok slaže, i to baš onako lijepo, očito. Lakše ga je onda srušiti.

Ma šta Vi rekli, ja se slažem s gospodinom Salihovićem – ovo je sumrak pravosuđa. Pa, pazite, tužitelj u takvom procesu je istovremeno pod istragom da je još ranije svjedoku pokajniku umanjio kaznu nakon što je od prvooptuženog u procesu primio mito! 

To ste u pravu. Ima jedna jača stvar koja meni smeta i slažem se sa glavnim tužiocem da je neophodno da se formira vrhovni ili apelacioni sud BiH. Da postoji ne bismo došli u situaciju da jedan te isti sud izrekne sto godina zatvora i onda poništi tu presudu. I onda sam sebi dadne naredbu šta će provoditi u ponovljenom postupku. I krajnji ishod je da protiv takve presude koju donese u ponovljenom postupku – nema uopće prava žalbe. To su apsurdi.

Vratimo se slučaju Turković: on ima pritvor do aprila 2015. Hoće li proces do tada biti okončan?

Nema ograničenja po Zakonu o krivičnom postupku koliko može trajati jedan krivični postupak. Ima ograničenje o trajanju pritvora. Ali ja ću već u septembru tražiti ukidanje pritvora uz određene razloge, zašto i tako.

Koliko je sad optuženih?

Otpala su dvojica, ostaju petorica. Zije nema u jednom ubistvu i ne može se govoriti o Turkoviću koji je navodno naredio ili izvršio pet ubistava. Već to nije to tako. Iz priče o Cargo-centru otpao je ključni izvršilac. Još ranije je jedan oslobođen, valjda će sad trećeg naći. Nekog će morati naći. Da se poslužim žargonom tužilaca – nekog ko je šmek'o situaciju u Cargo-centru. Pazite, Zijo je dobio 40 godina zatvora za četiri ubistva, dva pokušaja ubistva, za iznudu, za pljačku. Kad se izmijeni optužnica, ona neće biti ni po kvantitetu ni po kvalitetu tako teška kao što je bila prethodna koja je reklamirana kroz sredstva informisanja i za koju je tužiteljica ustala i rekla – ja nisam do sad napravila tako kompleksnu i tešku optužnicu. Eto kakvu je napravila, da se mora ponoviti proces.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close