Adnan Silajdžić, doktor filozofskih nauka

Adnan Silajdžić je rođen 03.02.1958. u Radovlju (Visoko). U Radovlju kod Visokog završio je osnovno obrazovanje. Nakon toga 1977/78. završava Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu i studij teologije na Fakultetu islamskih nauka, akademske 1980/1981. godine.
Potom je 1988., nakon položenog Tezarija iz kršćanske Dogmatike, završio Postdiplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
Na Institut Catholique u Parizu proveo je akademsku 1991. godinu na specijalističkom usavršavanju iz povijesti velikih svjetskih religija (judaizam, kršćanstvo i islam).
Doktorirao je na filozofskoj teologiji Abu al-Hasana al-Aš'arija jednog od najznačajnijih klasičnih muslimanskih mislilaca.
Trenutno je predavač na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Do sada je objavio veci broj knjiga između ostalog: Četrdeset hadisa sa komentarom, Muslitnani između tradicije i moderniteta, Filozofijska teologija Abu-l-Hasana el-Asar
Predmeti na kojima je angažovan su Akaid i uporedne religije.
Predsjednik je Matičnog odbora Bošnjačke zajednice kulture «Preporod» i glavni i odgovorni urednik časopisa «Znakovi vremena», koga izdaje Naučno-istraživački Institut Ibn Sina u Sarajevu.
Oblasti naučnog interesiranja  Akaid, uporedne religije, islamska filozofija
Poznavanje stranih jezika  Arapski, engleski i francuski jezik
Kretanje u karijeri  Od akad. 1981/82. godine, kada je izabran za asistenta na predmetu Islamska tradicija (Hadis), prošao je svu redovnu proceduru promoviranja u viša zvanja (predavač, docent, vanredni profesor) da bi na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj 23. 10. 2003. godine promaknut u najviše akademsko zvanje, redovni profesor.
Autorske i tekstove prevedene sa arapskog, engleskog i francuskog jezika objavljuje u Islamskoj misli, Zborniku FIN-a, Prilozima za orijentalnu filologiju, Analima GHB, Dijalogu, Znakovima vremena itd. Svoje autorske tekstove objavljuje u brojnim međunarodnim časopisima na engleskom i francuskom jeziku.

Objavljenje knjige:

1. 40 hadisa sa komentarom, Udruženje ilmije, Sarajevo, 1993. Reprint izdanje, Glavni odbor Islamske zajednice u Švicarskoj, 1994. (u ovoj klnjizi autor prezentira i teološki komentira 40 Poslanikovih hadisa preuzetih iz Buharijeva i Muslimova Sahiha, a koji se svojim sadržajem odnose na brojna pitanja i dileme naše suvremenosti. Pored komentara djelo sadrži duži tekst u kojemu se teorijski govori o važnosti Predaje u islamu).

2. Muslimani između tradicije i moderniteta, VKB, Sarajevo, 1995. (u studiji pod rečenim naslovom govori se o krizi povijesnog bitka muslimanskoga svijeta te o mogućim načinima izlaska iz te krize. Temeljno pitanje kojim se autor bavi jeste da li je moguće u modernom društvu odnosno u kulturi Moderne živjeti odgovorno svoju vlastitu vjeru?

3. Filozofijska theologija Abu al-Hasana al-Aš'arija, BKC, Sarajevo, 1999. (u knjizi autor obrazlaže temeljne traktate filozofijske teologije al-Aš'arija, povlačeći paralele sa krupnim teološkim i filozofskim idejama s kojima su se u ono vrijeme nosile judeo-kršćanska religijska tradicija i, osobito, filozofsko-teološka tradicija judeo-kršćanske oikumene u svom plodotvornom vezu i kulturnom sretanju sa duhovnim naslijeđem drevne Helade).

Image4. Islam u otkriću kršćanske Europe, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo 2003. godina (knjiga po prvi put u ovdašnjem kulturno-povijesnom kontekstu nudi najreleventnije činjenice i pokazatelje o prvim recepcijama ideje islama i svega onoga što ona u sebi obuhvata, od strane europskih kršćanskih autora različitog profila i zanimanja. Svojim sadržajem ona pokreće dijaloške i ekumenske razgovore na razini različitih religijskih kultura, kulturnih tradicija i religijskih zajednica u kontekstu najnovijih europskih preustrojavanja i kulturno-političkih gibanja).

5. Kriza religijskog identiteta u današnjem svijetu, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2004. U ovoj studiji govori se o krizi tradicionalnih formi religioznosti počev od tzv. redukovane religioznosti modernih racionaliziranih društava pa sve do pojave tzv. difuzne religioznosti karakteristične za razdoblje postmodernizma odnosno njegova dva toka mišljenja: individualizam I pluralizam

6.  Muslimani u traganju za identitetom, Fakultet islamskih nauka I El-Kalem, Sarajevo, 2006. Sadržaj knjige ne samo da problematizira brojne aspekte krize muslimanskoga svijeta u 20. I na samim počecima 21. stoljeća, nego istovremeno naznačava moguće pravce njenoga prevladavanja. Osim toga ona se bavi I brojnim pitanjima značajnim za sudbinu ne samo muslimanskog nego modernog svijeta u cjelini. Širok je dijapazon tema kojima se knjiga bavi. Od krize religijskog identiteta, krize modernih civilizacijskih vrijednosti, preko filozofije ili ideologije globalizma I njenog utjecaja na stanje muslimanskoga svijeta danas, do stvaranja jedne jedinstvene duhovne I kulturne paradigme modernog svijeta.

7. Muslim Perceptions of other Religions, Fakultet islamskih nauka I El-Kalem, Sarajevo, 2006. godine.  Knjiga obuhvata jedan esej na francuskom I tri na engleskom jeziku. Sadržaj knjige čine autorovi pogledi na međureligijski dijalog općenito ali I iz kulturno-povijesnoga iskustva Bosne I Hercegovine.

Adnan Silajdžić osim što piše i prevodi knjige od kojih izdvajamo:
1. Kitab al-Luma’ (Bit polemike sa otpadnicima i inovatorima) od al-Aš'arija, el-Kalem, Sarajevo, 2000. godine.

2. Risaletu fi istihsan al-hawd fi ‘ilm al-kalam ( Poslanica o opravdanosti nauke Kelama), BKC, Sarajevo, 1999. godine.
-Sadr al-Din Shirazi and His Transcendent Theosophy (Sadr al-Din Širazi i njegova Transcendentna Theozofija) od S. H. Nasra, Ibn Sina, Sarajevo 2001.

Priredio sljedeće Hrestomatije tekstova:
1.Rane škole kelama (Uvod u islamsko klasično mišljenje), Fakultet islamskih nauka, Sarajevo 2004.

2.Kršćanstvo (Objava, Vjera I Teologija), Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close