ACCOUNT: 10 zahtjeva za istinsku borbu protiv korupcije!

Protesti u skoro svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, proteklih dana, pokazali su koliko su građani ogorčeni zbog stanja u državi. Previše puta su prevareni, do kraja opljačkani i na kraju zaboravljeni od političkih elita u Bosni i Hercegovini. Strpljenje je konačno isteklo.

Nažalost, građansku pobunu vlast nije razumjela kao upozorenje. Naprotiv, svjedočimo daljem otuđenju političkih predstavnika od naroda. Kada se od njih očekuje da preuzmu odgovornost i ponude rješenja, oni nastavljaju sa predizbornom kampanjom. Optužuju se međusobno, “otkrivaju” se zavjere, brane se država, narodi, entiteti, namjerno se skreće pažnja sa stvarnih uzroka opravdanog bijesa građana. Građani Bosne i Hercegovine, sada u Tuzli, Zenici, Sarajevu, Bihaću, Mostaru…, sutra vjerovatno i u drugim gradovima BiH, ne žele da trpe nepravdu, žele život u normalnom društvu, bez kriminala i korupcije.

Mreža nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije – ACCOUNT, proteklih godinu i po dana, svakodnevno je podsjećala političare na svim nivoima vlasti, ali i one u opoziciji, koliko je nivo korupcije u bosanskohercegovačkom društvu. Izračunali smo da svake sekunde u Bosni i Hercegovini korupcija proguta 47 konvertibilnih maraka.

Predstavnici svih 123 članica ACCOUNT-a, ali i oni koji nisu u ovoj Mreži, definisali su koji su to vidovi korupcije sa kojima se bh. društvo danas suočava. Istovremeno, ponudili smo i rješenja. Mnoga od njih politički predstavnici na vlasti, a ni oni iz opozicije, nisu željeli ni razmotriti. Možda im je pažnja konačno skrenuta, stoga predstavljamo zahtjeve koji urgentno moraju ispuniti ukoliko se istinski žele boriti protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

Pozivamo političare, ali i bh. društvo u cjelini da se istinski uključe u borbu protiv korupcije i ispune ove zahtjeve. Ovo su obaveze koje se moraju ispuniti ukoliko očekujemo efikasnu borbu protiv korupcije. Sve ostalo je laž i obmana. Ispunjenje ovih zahtjeva nema alternativu.

Ova lista nije konačna. Ovo samo su primarni zadaci koji se hitno moraju provesti. Borba protiv korupcije je mnogo kompleksnija i traži trajni angažman svih nas.

I, na kraju, molimo sve političare da nas ne zovu kako bi se slikali sa nama, niti da bilo šta obećavaju. Vrijeme je za rezultate.

Deset osnovnih zadataka za borbu protiv korupcijeu BiH:

1. Da od 15.02.2014. slučajevi korupcije budu stavljeni kao prioritet u radu svih tužilaštava u BiH;

2. Da se izvrši temeljita ubrzana revizija privatizacije u kojoj će aktivno učestvovati sindikati I NVO-i;

3. Da se izvrši revizija zapošljavanja javnih službenika u institucijama BiH na svim nivoima, kao i u preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom;

4. Da se formira USKOK na državnom nivou;

5. Da se u ZJN uvede predloženi antikoruptivni elementi koje je kroz 18 amandmana predložilo i podržalo preko 70 NVO-a iz cijele BiH;

6. Da se kvalitetnim izmjenama Zakona o stečaju konačno uvedu principi odgovornosti kako bi se kroz ovaj proces oživjela preduzeća ili zdravi dijelovi preduzeća koja su pred gašenjem.

7. Da se u narednih 30 dana održe parlamentarne rasprave na kojima će se razmatrati izvještaji Ureda za reviziju za proteklih 5 godina uz učešće predstavnika tužilaštava sa ciljem da se jasno ukaže na nelagalne aktivnosti i da se sankcionišu odgovorni.

8. Da se donese zakon o ispitivanju porijekla imovine;

9. Da se vrati stari Zakon o sukobu interesa;

10. Da sve javne institucije, na svim nivoima vlasti, kao i sve ustanove i preduzeća u većinskom vlasništvu države do kraja 2014. godine, u suradnji sa NVO-ima i APIK-om izrade interne planove integriteta i borbe protiv korupcije.

Mreža ACCOUNT

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close