PolitikaZDK

A-SDA ZDK o neusvajanju Budžeta za 2016. godinu

Sinoć je u Zenici održana vanredna sjednica KO A-SDA ZDK kojoj su prisustvovali predstavnici svih Općinskih organizacija Stranke. Povod za sjednicu je kriza vlasti u ZDK-u koja se permanentno negativno reflektira na političke odnose, kao i na opće ekonomsko i socijalno stanje stanovništva u ZDK-u, a svoju kulminaciju je doživjela neusvajanjem budžeta za 2016. godinu.
KO A-SDA razmatrajući aktualno stanje  u ZDK-u izrazio je krajnju zabrinutost zbog  nefunkcioniranja vlasti, te stavljanija  prioriteta socijalne i ekonomske sigurnosti na razinu drugorazredne problematike.

U zajedničkom Zaključku sa ove sjednice stoji: A-SDA ZDK-a je putem svojih predstavnika u vlasti tokom procedure izrade nacrta i prijedloga Budžeta političkim putevima i metodama ukazivala i dalje će ukazivati na mnogobrojne propuste i neispravnosti koji su se našle u Prijedlogu Budžeta za 2016. godinu., a koji zbog niza nelogičnosti i nepostojanja političkog konsenzusa među strankama, koje participraju u Skupštini ZDK- a, nije naišao na potrebnu većinu za usvajanje. Stoga, pozivamo relevantne političke faktore da pristupe detaljnijoj analizi i revidiranju prijedloga i amandmana predstavnika A-SDA koji tretiraju socijalnu dimenziju Budžeta, posebno kategorija koje ovise o socijalnim davanjima, a sve s ciljem umanjivanja posljedica nezaposlenosti, siromaštva i socijalne nezbrinutosti koji, nažalost, iz dana u dan uzimaju svoj danak na našem Kantonu.

 

Press KO A-SDA ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close