A-SDA ZDK: Prvi predizborni skup u ZDK kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva dr. Mustafe Cerića

SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva dr. Mustafa Cerić, svoju izbornu kampanju i svoj prvi predizborni skup u ZDK održao je u srijedu 17. septembra, u stolnom bosanskom gradu Bobovcu sa početkom u 16:00 sati. Ovaj skup, kao i kandidaturu dr. Mustafe Cerića na Općim izborima 2014.godine podržao je i KO A-SDA ZDK, na čelu sa gospodinom Kurgaš Refikom. Osim predsjednika KO A-SDA ZDK skupu su prisutvovali kandidatati stranke A-SDA ZDK za predstojeće izbore za sve nivoe vlasti, kao i veliki broj članova i sipmatizera stranke sa područja cijelog Kantona i države BiH.

 

Pored dr. Mustafe Cerića koji je između ostalog istakao da je pitanje svih pitanja je kako imati jaku i snažnu državu, a snažna država imat će jak i snažan narod i nećemo se bojati za jezik i naciju, te da je na sceni je politička razjedinjenost bošnjačkog korpusa za sitne interese. To mora stati i ovo je naše vrijeme, naš početak. Ovo nije sahrana, već novo rođenje Bosne i Bošnjaka. Skupu su se obratili Elmedina Muftić, dr. Emir Demir predsjednik OO A-SDA Kakanj i kandidat za Parlament FBiH je koji je prisutne ukratko upoznao sa historijatom kraljevskog grada Bobovac, te predsjednik KO A-SDA ZDK i nosilac liste za Parlamenta FBiH Refik Kurgaš koji je kao dugogodišnji uspješan privrednik prisutne upoznao sa osnovnim ciljevima za koje se stranka A-SDA i njeni zastupnici zalažu, a to su:

 

-Temeljita analiza ekonomske efikasnosti javnih rashoda s detektiranjem veličina proizvodnih I neproizvodnih javnih rashoda;

– Donijeti zakone o zabrani zaduživanja države za tekuće javne rashode osim za svrhu prebrođivanja tekuće likvidnosti (omogućiti javno zaduživanje samo za financiranje investicijskih javnih rashoda);

– Nastaviti reform socijalnog sektora kako bi se socijalna davanja više vezala za potrebe (a manje za stečena prava) i počela poprimati karaktera socijalnih investicija;

– Nastaviti process privatizacije državnog dijela kapitala

Razviti transparentni system procjene uticaja vladinih programa I aktivnosti koji bi omogućili efektivnost i efikasnost njihove sprovedbe. Analizirati potrošnju sa aspekta energetske efikasnosti I ekonomičnosti prostorija I voznog parka;

– Potrebno je razmotriti mogućnosti osiguranja programa I mjeri kontracikličnosti kroz izvršenje budžeta svih nivoa.

– Preduzeti potrebne mjere u cilju efikasnije naplate poreza (smanjiti broj poreskih dužnika i veličinu poreskih dugova).

– Nastaviti sa vođenjem restriktivne fiskalne politike I smanjenjem udjela javnih rashoda u BDPu.

– Poraditi na fiskalnoj održivosti

Pored navedenog istaknuto je da stranka z anavedene zadatke, I mnoge druge koji su pred nama – ima hrabrosti ali I kadrovskarješenja. Nećemo se libiti da koristimo znanje I pamet eksperata koji neće morati manifestirati nam političke lojalnost kao što to traže druge političke partije u BiH.
Skup ima veliki značaj, jer se njime odaje priznanje hiljadugodišnjoj državnosti naše domovine, a građanima šalje poruku da nam je država na prvom mjestu.

 

 

PRES SLUŽBA KO A-SDA ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close