A-SDA Visoko: Susret poljoprivrednih proizvođača – stanje u poljoprivrednoj proizvodnji

OO ASDA Visoko na čelu sa doc.dr. Amirom Ganić i predsjednikom KO ASDA ZDK dipl.ecc. Refikom Kurgaš, u srijedu je 26.02.2014. godine održao sastanak sa dijelom poljoprivrednih proizvođača koji žive i bave se proizvodnjom na području općine Visoko.

Sastanku su prisustvovali: mr.sci. Nermin Kadrić osnivač poljoprivredne zadruge BIOS Visoko, Dervišbegović Mersid ispred poljoprivredne zadruge IDEAL iz Moštra, menadžment Brovisa iz Visokog, kao i brojni poljoprivredni proizvođači, prvenstveno iz peradarske proizvodnje. Na sastanku je razgovarano o trenutnoj društveno političkoj i ekonomskoj situaciji sa posebnim osvrtom na stanje u poljoprivrednoj proizvodnji.

Tokom ovog radno konsultativnog sastanka izneseni su brojni problemi i barijere sa kojima se poljoprivredni proizvođači sa područja naše općine susreću. Ukazano je na maćehinski odnos svih nivoa vlasti prema ovoj djelatnosti. Također, zaključeno je da se aktuelna, kao i svaka dosadašnja vlast  samo deklarativno zalagala za ovaj vid proizvodnje, bez konkretnih prijedloga i projekata za njeno osnaženje. Posebno je naglašen problem poticajne politike koji je selektivan i gotovo isključivo po stranačkoj pripadnosti. Ovakav način realiziranja poticajne politike je nedopustiv uz zaključak da svi poljoprivredni proizvođači moraju imati jedanak status prilikom ostvarivanja svojih prava koja im pripadaju, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost. Uz to, predloženo je da glavni kriteriji prilikom ostvarivanja poticaja treba da budu isključivo proizvodni rezultati.

Učesnici sastanka su nakon iscrpne diskusije jednoglasno zaključili da je stanje u poljoprivrednoj proizvodnji izuzetno teško. Posebno je naglašen nezavidan položaj poljoprivrednika sa područja općine Visoko koji su uglavnom prepušteni sami sebi, bez konkretne i sistemske pomoći lokalne vlasti. Zaključeno je da se ovaj vid komunikacije i sastanaka treba nastaviti u budućnosti sa akcentom da se u razgovore uključe i poljoprivredni proizvođači susjednih općina. Prisutni poljoprivredni proizvođači su na kraju izrazili zadovoljstvo i dali punu podršku ovakvoj inicijativi OO ASDA Visoko koja je ujedno i prva ovakve vrste na području općine Visoko, sa ciljem da u skorije vrijeme ponudi poljoprivrednicima i određene konkretne prijedloge za prevazilaženje jedne izuzetno teške socijalno ekonomske situacije u kojoj se nalazimo u Visokom, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine.

       SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close