Mišljenje Foruma građana Zenice o protestima, njihovim uzrocima i implikacijama

Na osnovu rasprave Savjeta FGZ o trenutnim događanjima usvojeno je mišljenje koje je potvrđeno od strane Predsjedništva Foruma građana Zenice.

Protesti  u Federaciji BiH predstavljaju pobunu cijele populacije (nezaposleni, penzioneri, radnici, omladina) koja živi u siromaštvu i na granici bijede, političkoj, ekonomskoj i društvenoj obespravljenosti.  Demonstranti  nastupaju u ime poniženih, gladnih, obespravljenih i osiromašenih.

Građani Federacije pobunili su se  protiv sistema izrabljivanja, nepravde i nejednakosti koji je služio samo političkoj, ekonomskoj i finansijskoj eliti.  Demonstracije su posljedica profesionalne političke neodgovornosti vlasti i njene socijalne neosjetljivosti. Administracija raste kako bi zadovoljila potrebe rastuće birokracije i stvara se mit o potrebi još veće i jače države.

Vlasti na svim nivoima ne pokazuju interesa za privredne probleme i razvojna pitanja,  ne ostvaruju se vizija, planovi i programi. Ključni su problemi nedostatci poslovnog ambijenta, tajkunska privatizacija i nekorištenje planova (postojećih) kao instrumenta upravljanja.

U vlasti i u privredi imamo ljude koji nemaju potrebna znanja, nemaju interesa ni hrabrosti. Svi misle da mogu sve bez obzira na obrazovanje, iskustvo i dokazane rezultate –. Prekomjerna zaposlenost i nekompetentnost na svim nivoima, od Općine Zenica i ZDK do Federacije BiH. Uz to slijedi rasipništvo neefikasne države, privilegije i nepotizam. Brojni su parafiskalni  nameti i razne takse na račun privrede, radnika i građana, bez obzira da li su im potrebne ili nepotrebne konkretne usluge.

Privatizirane su javne funkcije, institucije tužilaštva, sudovi, policija ne rade svoj posao  (ne pokreću se procesi, sporost kod presuđivanja, čudne presude), a slaba je i nikakva kontrola. Korupcija je sve prisutnija i očita: javne nabavke, zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje i u mnogim drugim područjima.  Otkriveni/poznati slučajevi mita i korupcije ne utužuju se i ne procesuiraju se.

Nezaposlenost u Zenici i ZDK je prvi i najveći problem. Slijede: zagađenje (nespremnost za ispunjavanje ugovora, nepoštivanje procedura), zdravstvo, neprofesionalnost u javnim preduzećima (samovolja kod utvrđivanja raznih taksi koje nisu vezane za njihove usluge), javne nabavke i korupcija.

U protestima su građani izrazili   nezadovoljstvo i u funkcionisanju zdravstva i penzijsko-invalidskog osiguranja. Sve veći je broj obveznika iz privrednog i javnog sektora sa visokim plaćama koji izbjegavaju obaveze plaćanja doprinosa, a adekvatna kontrola obračuna i uplate doprinosa je izostala.

U oblasti zdravstva nisu provedene predviđene reforme. Otpušteni radnici iz privatiziranih firmi ostaju bez posla (njihov broj se povećava), a time i bez prava na zdravstvenu zaštitu. Cijene lijekova se drastično i nekontrolisano povećavaju. Nizak standard je uzrokovao i povećanje broja oboljelih, a zdravstvena zaštita radi nemogućnosti plaćanja participacija postaje sve nedostupnija.

Sa ovim i drugim problemima zdravstvo ipak funkcioniše kao sistem za razliku od penzijsko-invalidskog osiguranja, koji je devastiran odlukama i uredbama Federalne vlade. Opravdane zahtjeve boračkih populacija vlada je direktno i indirektno prebacila na Fond invalidsko-penzijskog osiguranja i tako ugrozila i oštetila populaciju redovnih penzionera te narušila osnovni princip socijalnog osiguranja koji je temelj penzionog osiguranja Time je jedan broj nezadovoljnih boračkih populacija sa budžeta prebacila na fond penzijsko-invalidskog osiguranja kako ne bi opteretila budžet, a za penzionisanje one populacije koju je stavila na teret budžeta ne izmiruje obaveze i time ugrožava blagovremenu isplatu penzija.

Demonstracije postavljaju i pokreću pitanja rješavanje vitalnih problema građana koja će otvoriti procese kompleksnih promjena društvenih struktura, mehanizama i funkcionisanja na svim nivoima od općine i kantona pa do Federacije.

Problemi su sistemski i kompleksni i nema brzih rješenja. Trebat će dugo vremena, odgovarajuća kadrovska rješena, primjena znanja, mijenjanje stavova i sinhronizovano, profesionalno i odgovorno djelovanje pojedinaca i institucija.

Zahtjevi se odnose na sve oblike vlasti (zakonodavna, sudska i izvršna) i nivoe: općine, kantone i Federaciju, podrazumijevaju:

 • normativnu usmjerenost u svrhu definisanja i razvoja racionalnih struktura i efikasnih mehanizama funkcionisanja društvenog sistema,
 • usmjerenost na definisanje ekonomskog sistema i poslovnog ambijenta za razvoj preduzetničkih djelatnost i veća zapošljavanje,
 • socijalnu stabilnost i finansijsku disciplinu,  racionalnost i štednja,
 • kompetentnost, efikasnost  i odgovornost za rezultate institucija i nosioca javnih funkcija i ovlaštenja,
 • suzbijanje i procesuiranje korupcije i kriminala, posebno u podučjima javnih nabavki, te nepotizma i  drugih nezakonitosti.

Zahtijeva se trenutno preduzimanje mjera za ublažavanje socijalne solidarnosti i katastorfične ekonomske situacije, i u tom smislu:

 • ukidanje ‘bijelog hljeba’  odnosno isplate plaća i prinadležnosti  svima nakon prestanka vršenja dužnosti,  te ukidanje dodatnih beneficija po osnovu učešća u komisijama, odborima i drugim tijelima koja su sastavni dio skupština, vlada i državnih institucija,
 • zabrana   zastupnicima i nosiocima javnih funkcija u predstavničkim organima za učešće u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća i institucija od javnog značaja,
 • umanjivanje   plaća nosiocima javnih funkcija na nivo primjeren situaciji u kojoj se nalazimo,
 • reduciranje voznog parka javnih institucija i svih troškova u vezi korištenja službenih vozila i putovanja,
 • reduciranje broja zaposlenih u državnoj upravi i administraciji, te u javnim preduzećima,
 • izvršiti reviziju procesa i rezultata privatizacije.

Uz reduciranje broja zaposlenih, zahtijeva se i uvođenje reda kod zapošljavanja u javna preduzeća i državne organe u smislu eliminacije dosadašnje prakse protekcije, nepotizma, mita i drugih nezakonitosti  mora da prestane.

Kadrovsku politiku u javnim preduzećima i javnom sektoru, posebno u zdravstvu i obrazovanju treba depolitizirati, odnosno napustiti  praksumijenjanja menadžera kada se promijeni vlast.

Treba podržati sve aktivnosti Udruženja poslodavaca Zenica u području produktivnog zapošljavanja, te  provoditi mjere iz Strategije zapošljavanja Kantona do 2020.godine o smanjenju i ukidanje parafiskalnih nameta općina i ZDK. Osim  stimulativnih, prije svega poreskih zakona za domaća i strana ulaganja, lokalna zajednica može dosta uraditi na tom planu i kroz sniženje cijena  uređenih lokacija.

Opravdan je zahtjev privrednika da, radi doprinosa finansijskoj disciplini i likvidnosti, država na svim nivoima kod investiranja i redovne potrošnje mora vršiti plaćanja najkasnije u roku od 60 dana. Također, svi oblici ulaganja i budžetske potrošnje  moraju biti u funkcija podsticanja moraju se orijentisati na domaće proizvode i usluge. Pri tome se mora obezbijediti potpuna transparentnost u trošenju javnih sredstava, jer se u ovom segmentu kriju izvori najveće korupcije.

Od inspekcijskih organa se zahtijeva kontinuirana   kontrola rada na crno, kao i adekvatna kontrola obveznika iz privrednog i javnog sektora redovnog plaćanja doprinosa u cilju postepene stabilizacije prije svega penzionog i zdravstvenog fonda.

Kada se radi o Zenici i Kantonu, trenutno najrealnije pokretanje realizacije Projekta energetske učinkovitosti. Utopljavanje stambenih objekata i javnih ustanova je višestruko koristan poduhvat, koji podržavaju EU fondovi. Realizacijom ovog projekta angažovali bi se lokalni kapaciteti i generiralo uvećanje broja zaposlenih u građevinarstvu, proizvodnom sektori, transportu i drugim uslugama, a to bi  uštedom energije te ljepšom radnom i životnom sredinom.

Parlament Federacije BiH, kao relevatna institucija za pokretanje procesa reforme Ustava, treba da zbiljno razmotriti konačni prijedlog Preporuka za reformu Ustava FBiH, koji mu je  31. maja 2013. godine dostavila Ekspertna grupa za ustavnu reformu. Preporuke predstavljaju osnov za ustavnu reformu koja bi vodila ka poboljšanju jednakosti svih građana i funkcionalnosti Federacije, kao i smanjenju javne potrošnje u FBiH.

Od svih nivoa vlasti traži se brže pokretanje procesa kroz konkretne programe sa rokovima svih aktivnosti na rješavanju i operacionalizaciji opravdanih zahtjeva građana. Pri tome, pitanja ekonomije moraju na svim nivoima odmah doći u prvi plan, jer jedino povećanjem proizvodnje i izvoza možemo stvarati samoodrživu državu i prestati zaduživati se za čistu potrošnju u javnom sektoru.

Vlasti na svim nivoima u Federaciji BiH   su spoznale (upitno je da li bi taj efekat proizvele  mirne demonstracije) šta se desi kada progovori bijesni, očajni, gladni i godinama ponižavani narod. Shvatili su da su   odgovorni za narodni bunt i da ne posjeduju mehanizam kojim se mogu odbraniti od bijesa naraslog tokom posljednje dvije decenije.

Međutim, političari, prvenstveno lideri vodećih političkih stranaka ne pokazuju spremnost za

promjene. Na to ukazuju i propali posljednji dogovori političkih lidera u BiH u vezi s presudom

Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u pitanju “Sejdić-Finci”.

Zbog toga neophodna je permanentnost građanskog pritiska i kontinuirano demonstriranje i stalno pregovaranje. Treba sačuvati karakter općenarodnog protesta i distancirati se etničkog i straničkog uplitanja.

Pojedinačna mišljenja treba prevoditi/pretakati u kolektivnu odluku/javni izbor kroz oblike plenuma. Za stvaranje ambijenta za pregovaranje i kapaciteta/kompentencija pregovarača važno je umrežavanje plenuma. Potrebno je definisati način kako pokretati probleme/pitanja i kojim tempom, te osigurati sistematsku kontrolu provođenja dogovorenog.

Definisati način kako rješavati probleme i kojim tempom. Identifikacija problema i pristupa njihovom rješevanju. Kontrolu postaviti sistemski.

Protesti i značaj plenuma i njihovog umrežavanja. Pojedinačna mišljenja pretočiti u kolektivnu odluku – kolektivni izbor, javni izbor. Distanciranje od nacionalnog i stranačkog. Sačuvati karakter protesta.

Stvaranje „kritične mase“ potrebne za promjene – liderski kapacitet i organizacija. Pregovaranje. Stvaranje ambijenta za promjene.

 

Dostavljeno:

 1. Vlada Federacije BiH,
 2. Parlament Federacije BiH,
 3. Skupština ZE DO kantona,
 4. Vlada ZE DO kantona,
 5. Vijeće općine Zenica,
 6. Načelnik općine Zenica,
 7. Plenum građana Zenice,

 Predsjednik Forum građana Zenice

Tvrtko Mišanović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close