A-SDA Visoko: Projekat “iz rukava“ je vrhunac cinizma i licemjerstva prema svakom građaninu

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Projekat “iz rukava“ je vrhunac cinizma i licemjerstva prema svakom građaninu

U kontekstu normalne politike, populizam i narodnjaštvo teološkog tipa postaju antipolitički mehanizmi u rukama pojedinaca ili interesnih grupa. Simbolička patetika pojedinaca i grupa prelazi u lascivno stilizovano – bolesno parolaštvo i politikantstvo. Visočani su jučer bili u prilici da svjedoče jednom takvom manifestacionizmu u režiji načelnice Amre Babić. Dan šehida je od svoga osnivanja blagdan Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i svako političko manipuliranje u tom kontekstu je zloupotreba vjerskih, nama zajedničkih vrijednosti, u afirmaciji ličnih ili grupaških interesa. Na jučerašnjim manifestacijama nismo čuli niti jednu smislenu riječ o ratu u Visokom. Populističko patetično, sa pravom se može kazati da ovakvo licemjerno naricateljstvo samo skrnavi vjerski dio naše duhovne veze sa Allahovim dž.š. određenjem i sa onima koji više nisu sa nama. “Sjećanje na drugačiji način – Vratimo dug ljiljanima”, projekat “iz rukava“ vrhunac je cinizma i licemjerstva prema svakom građaninu koji danas jedva osigurava egszistencijalni minimum. Udruženja građana – taj sistemski mehanizam za potrošnju poreskog novca javnosti se obraća samo u slučajevima vlastitih potreba. Kada i gdje javnost može pogledati, proanalizirati njihovu društvenu učinkovitost kako bi bila u prilici izvršiti valorizaciju društvene korisnosti? Visočka boračka udruženja na godišnjem nivou troše preko 60.000 KM na vlastitu administrativnu samoodrživost. Građani – radnici, privrednici i svi drugi akteri društvene zbilje sistemski su opterećeni, između ostalog i za rješavanje egzistencijalnih potreba boračkih populacija iz posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Svako drugo “zavlačenje ruku u džepove“ ili nametanje svojevrsnog “duga ljiljanima“ je dnevno-politička retorika kojom se izazivaju različite emocije.

Kada se na istoj frekvenciji pojave izvršna vlast i nevladin sektor – to je više nego školski pokazatelj da je započela predizborna kampanja ili da politički akteri u projektu potrebuju neku drugu vrstu podrške, jer istu gube od onih političkih partija ili institucija koje su ih dovele na tu poziciju. Svaki vid društvene zajednice, od porodice do najvećih globalnih vidova društvenog organizovanja, ima trenutaka kada uhodana pravila djelovanja moraju biti zamijenjena, jer dožive kulminaciju “kratkog daha“ i još “kraće pameti”. Kada se u takvom kontekstu stvari dostigne nivo u kojem se moraju partikularne potrebe mijenjati općim, odgovorni igrači na javnoj sceni moraju odložiti uobičajene “maske“.
Davno je Visoko prešlo granicu ponora i izvještačilo se u uhodanim podjelama i medijskom nametanju spinovima kratkog daha i još kraće pameti. Visočka javnost, ali prije svih građani, ponadali su se da će Amra Babić biti predstavnik svih građana koji svoju građansku samosvojnost ostvaruju u ovoj Općini. Kontinuitet njenih aktivnosti – egoizam i ambicioznost da se isključivo fotografiše, svakim povodom i u svakoj prilici, a da su rezultati vlasti koju personificira više nogo skromni – sigurno je poruka građanima da se snalaze sami kako najbolje znaju i umiju.

Načelnice, poštedite nas politikanstva i patetike. Možda bi bilo bolje, javnosti radi, da kažete kao dugogodišnji rukovodilac udruženja koje kroz ovaj projekt favorizujete sljedeće:

Šta i koliko su porodice šehida i poginulih u Visokom dobili od Kuvajtskog fonda? Šta je sa “Šehin bankom“? Koliko je u Visoko, po svim osnovama (budžetskim i donatorskim) ušlo sredstava na ime porodica šehida – poginulih, ali i ostalih boračkih populacija?

Puno je pitanja na koje nikada nismo dobili odgovore, a Vi nam opet pokušavate nametati svojevrsne “dugove ljiljanima“. Godinama ste predvodili taj nevladin sektor i da li nas danas uvjeravate da je taj rad bio uzaludan? Iz svega se nameće samo jedno pitanje, dokle ćete nas opterećavati ad hoc projektima i idejama onih koji svakodnevno osmišljavaju isključivo i samo, kako “prodavati pamet“ koristeći se poreskim novcem?

Press služba A-SDA Visoko

U Visokom, 30.7.2014. g.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close