Visoko

8. sjednica Općinskog vijeća Visoko 31.05.2017.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 8. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati:

31.05.2017. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati,

sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M

1.1. Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

1.2.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016 – 2024. godina,

–   Strategija razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016 – 2024. godina,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

1.3.Prijedlog Odluke o potvrđivanju  rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica za mandatni period 2017-2021.godina,

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice

1.4.a) Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog  plana“ Kralupi”-Visoko,

b) Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog  plana“ Kralupi”-Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

1.5.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana“ Centar 3-l”-Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

1.6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

1.7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu k.č.214/4 KO Dobrinje u korist Alić (Mustafe) Elvedina,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

1.8. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za izradu Zakona o uspostavljanju Grada Visoko

– Prijedlog Odluke o proglašenju Općine Visoko Gradom,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

1.9. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2016.godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2017.godinu,

Izvještaj o radu nadzornih odbora javnih preduzeća u 2016.godini

1. JKP “Visoko” d.o.o. Visoko,

2. JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko,

3. JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko,

4. JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko,

5. JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 

1.10.Informacija o vodosnabdijevanju i stanju lokalnih vodovoda na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

1.11. Vijećnička pitanja i inicijative.

 

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

26.05.2017.

15:00

2.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

29.05.2017.

16:00

3.

Komisija za statut i propise

30.05.2017.

15:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, s.r.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close