BiHPolitika

64. sjednica Vlade F BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 64. sjednici, kojom je po ovlaštenju premijera FBiH Fadila Novalića predsjedavao zamjenik premijera i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, donijela Uredbu o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele koja se odnosi na korisnike budžeta Federacije BiH, općina, gradova i vanbudžetskih fondova. Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona bit će uređeno kantonalnim propisima.

Federalna vlada usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja federalnog budžeta u prvom polugodištu 2016. godine iznose 997,6 miliona KM, što je 38 posto planiranog prema Budžetu FBiH za 2016. godinu. Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje januar – juni 2016. godine iznose 949,7 miliona KM, što je 37 posto iznosa planiranog Budžetom FBiH za 2016. godinu.

Na današnjoj sjednici prihvaćena je i Informacija Federalnog ministarstva finansija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, s tabelarnim pregledom, za period januar-juni 2016. godine. U periodu januar – juni 2016. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 3.597,6 miliona KM, što je za pet posto ili za 184,3 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva finansiranja.

Vlada FBiH usvojila je Finalni izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu zemljišta na području općine Zenica za period 2011.-2016, koji je nastao na osnovu ispitivanja zagađenosti zemljišta, biljnog materijala i mlijeka u trajanju od pet godina. U cilju utvrđivanja stepena kontaminiranosti tla teškim metalima, sumporom i organskim zagađivačima uspostavljen je monitoring i provedena su istraživanja na 12 lokacija.

Danas je prihvaćena i Informacija o pripremnim aktivnostima za davanje odgovora na pitanja Europske komisije u skladu s novom metodologijom izvještavanja o napretku zemalja u procesu pridruživanja EU uvedenom 2015. godine.

Vlada FBiH je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH produžila primjenu  kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka će biti primjenjivana od 14.8.2016. godine.

Doneseno je više kadrovskih rješenja.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close