61 % – Pad stranih ulaganja u BiH

Strana ulaganja u BiH u prvom polugodištu su iznosila 117,65 miliona KM što predstavlja smanjenje  za oko 61,3% u odnosu
na ulaganja u prvom polugodištu prošle godine godine, pdoaci su Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Najveća ulaganja u prvom polugodištu 2013. godine su bila elektroenergetski sektor i to od „ETF Rudnik i termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari u iznosu 67,35 miliona KM, „Comsar energy RS“ u ukupnom iznosu od 9,55 miliona KM zatim ulaganje u oblasti telekomunikacija firmu u Aneks d.o.o. u iznosu 10,1 miliona KM. Značajna su i ulaganja „Al Jazeera Network“ u iznosu od 6,11 miliona KM te „Euro Media limited Brodcasting Company“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3,32 miliona KM.
Za ovaj period je još interesantno da je „NLB Leasing“ imala ulaganje 18,58 miliona KM ali u istome periodu i povlačenje kapitala od 14,56 miliona KM tako da je ukupno ulaganje iznosi 4,02 miliona KM.
Pored ovoga povlačenja kapitala značajno je i povlačenje kapitala od strane ulagača iz firme „Mlijekoprodukt“ d.o.o. Kozarska Dubica u iznosu od 14,5 miliona KM.
Ulaganje u julu je negativno i iznosi ‐2,59 miliona KM a najveći iznos se odnosi na povlačanje stranog kapitala iz firme „Top Farm“ d.o.o. Nova Topola Gradiška.
Treba napomenuti da  izvještaji o stranim investicijama koje objavljuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sadrže samo podatke o investiranju iz sudskih registara, a punu sliku o inveticijama daju podaci koje prikupkja Centralna banka BiH.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close