M plusOglasiVisoko

37. sjednica Općinskog vijeća Visoko 26.03.2016.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

 

Obavještava se javnost da će se 37. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati:

26.03.2016. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati,

sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M
1. Izvod iz Zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Visoko


2. Izvještaj o provođenju politike i o radu Općinske načelnice Visoko za period 01.01. do 31.12.2015. godine i o radu službi uprave Općine Visoko u 2015. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2015. godini

IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica Visoko
3. Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Visoko u 2015. godini

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća


4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2015. godini

IZVJESTILAC: Melina Travančić-Hodžić, Općinski pravobranilac
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice


6. Vijećnička pitanja i inicijative

 

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održat će sjednicu 23.03.2016. godine (srijeda) u 14:00 sati.

 

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 23.03.2016. godine (srijeda) u 15,30 sati.

 

III – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održat će sjednicu 23.03.2016. godine (srijeda) u 16,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close