BiHPolitika

Održana 23. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Na 23. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), što je jučer održana, usvojeni su, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Usvojen je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, predlagača Vijeća ministara BiH. Uz ovaj Prijedlog zakona usvojen je i zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da, do druge komisijske faze, dostavi amandmane kojima će se iz člana 7. Prijedloga zakona otkloniti mogućnost da članovi PSBiH imaju šefove kabineta i savjetnike, kao i da pripremi druge izmjene u skladu sa raspravom sa sjednice Doma.

Na zahtjev ovlaštenog predlagača, Vijeća ministara BiH, iz dnevnog reda sjednice povučen je Prijedlog zakona o neradnim danima za vrijeme vjerskih praznika u BiH.

Primljen je k znanju Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH za 2015. godinu. U vezi sa budućim postupanjem i razmatranjem ovih izvještaja, usvojen je zaključak da izvještaji Evropske komisije budu dostavljena i radnim tijelima PSBiH u dijelu koji se odnosi na nadležnosti tih tijela, kako bi se upoznali sa sadržajem i po potrebi pravovremeno reagirali na sadržaj. Usvojen je i zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da pripremi Akcijski plan za provođenje prioriteta iz Izvještaja za BiH za 2015. godinu, kao i da Vijeće ministara BiH zaduži sve institucije da mjere iz Akcijskog plana za provođenje prioriteta iz Izvještaja za BiH za 2015. godinu budu uključene u planove rada institucija za 2016. godinu. Također, zaključeno je i to da se Vijeće ministara BiH obavezuje da informira PSBiH o provođenju prioriteta u redovnom godišnjem izvještavanju za 2016. godinu.

Primljen je k znanju Akcijski plan za provođenje Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH. Usvojen je zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da do 28. februara 2016. godine dostavi precizne planove institucija BiH zaduženih Akcijskim planom, s jasnim popisom svih aktivnosti, te nosiocima aktivnosti i rokovima realizacije.

Primljena je k znanju Informacija Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH prema zaključcima Predstavničkog doma, usvojenim na 13. sjednici Predstavničkog doma PSBiH. U vezi sa tim, usvojen je zaključak u kojem se konstatira da RAK BiH nije realizirao zaključke donesene na 13. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, a u vezi sa inicijativom poslanika Mladena Bosića o cijenama usluga mobilnih operatera u BiH, te traži od RAK BiH da ih realizira u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 120 dana. Također, usvojen je i zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da što prije donese novu Politiku sektora telekomunikacija BiH.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja jednoga predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, iz Predstavničkog doma PSBiH imenovani su Mirsad Đonlagić, Predrag Kožul i Borislav Bojić.

Iz Predstavničkog doma PSBiH za članove Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o azilu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, imenovani su Damir Arnaut, Nikola Lovrinović i Momčilo Novaković.

www.magazinplus.eu – PS BiH

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close