123. sjednica Vijeća ministara BiH: Usvojen nacionalni program ekonomskih reformi BiH

Danas je održana 123. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U nastavku donosimo izvještaj sa ove sjednice, te zaključke koji su doneseni na ovoj sjednici.
PRVI PUT USVOJEN NACIONALNI PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je Nacionalni program ekonomskih reformi (NERP) za 2015. godinu, koji će Direkcija za europske integracije dostaviti Europskoj komisiji u Bruxelles, što predstavlja važan korak za nastavak integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju (EU).

Ovogodišnji program je prvi koji se dostavlja Europskoj komisiji i predstavlja proširenu verziju prethodnog Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP), koji su izrađivale zemlje potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU. Riječ je o sveobuhvatnom dokumentu koji na 116 stranica predstavlja ključne ekonomske pokazatelje u 2015. godini i njihovu usporedbu s pokazateljima iz 2014. godine te donosi očekivanja u 2016./2017. godini.

Prema NERP-u, u Bosni i Hercegovini se predviđa realni rast od 3,4 posto u 2015. godini te blago smanjenje vanjskotrgovinskog deficita od 1,1 posto. Postupno smanjivanje vanjskotrgovinskog deficita se očekuje i tijekom 2016. i 2017. godine, kao rezultat jačanja izvozne tražnje, ali i postupnog jačanja konkurentnosti bh. izvoza. Postupni oporavak ekonomija iz okruženja u ovom razdoblju bi trebao osigurati daljnji poticaj rastu bh. izvoza i domaće tražnje, što bi trebalo dovesti do ekonomskog rasta od 4,1 posto u 2016. godini te 4,4 posto u 2017. godini. Pozitivne promjene na bh. tržištu rada nakon 2014. godine mogu se očekivati i u 2015. godini kada se predviđa povećanje zaposlenosti od 1,3 posto, uz smanjivanje broja nezaposlenih i nominalni rast plaća od oko 1,8 posto na godišnjoj razini.

ODLUKE O SMJEŠTAJU INSTITUCIJA U TUZLI, BANJA LUCI I ISTOČNOM SARAJEVU ZA NOVE PRORAČUNSKE UŠTEDE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo je Odluku o rasporedu uredskog prostora u zgradi institucija BiH u Tuzli za smještaj Instituta za nestale osobe, Agencije za antidoping kontrolu, Službe za poslove sa strancima, Centra za uklanjanje mina u BiH i Službe za zajedničke poslove. Riječ je o zgradi površine od 360,42 četvorna metra u ul. Maršala Tita br. 36.

Također, Vijeće je donijelo Odluku o rasporedu uredskog prostora površine 407 četvornih metara u zgradi za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu za Agenciju za nadzor nad tržištem i Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u ul. Dabrobosanka br. 26.

Donesena je i Odluka o rasporedu uredskog prostora u zgradi površine 722 četvorna metra za smještaj institucija BiH u Banja Luci, na adresi ulica Akademika Jovana Surutke br. 13. Tu će biti smješteni Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja, Institut za intelektualno vlasništvo, Uprava za zaštitu zdravlja bilja, Institucija ombudsmana za ljudska prava i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH.

POLITIKA PLAĆA DO 2018. GODINE

Vijeće ministara BiH konstatiralo je da je Ministarstvo financija i trezora pripremilo Prijedlog odluke o usvajanju politike plaća i naknada u institucijama BiH za razdoblje 2015. – 2018. godine.

S obzirom da se politika plaća i naknada vezuje za izborno razdoblje, ovaj dokument razmatrat će novi saziv Vijeća ministara BiH.

RAZVOJ TURIZMA I SMANJENJE SIROMAŠTVA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za prihvaćanje Sporazuma o uspostavljanju Međunarodne organizacije ST – EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma).

Cilj je potaknuti razvoj turizma i aktivnosti koje su društveno, ekonomski i ekološki održive i koje doprinose eliminaciji siromaštva i nejednakosti putem konkretnih projekata fokusiranih na provođenje Milenijskih razvojnih ciljeva i Ciljeva održivog razvoja UN-a.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

NASTAVITI AKTIVNOSTI U OKVIRU PARP-a

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o strukturi odgovora na PARP upitnik 2014. i zadužilo nadležna državna ministarstva i Povjerenstvo za NATO integracijski proces BiH da nastave s realizacijom planiranih aktivnosti u okviru PARP procesa iz svoje nadležnosti i prema vremenskim rokovima definiranim u tom programu.

Putem Procesa planiranja i revizije (PARP) Bosna i Hercegovina nastavlja interaktivnu suradnju s NATO-om, tim prije što se PARP koristi kao jedan od glavnih mehanizama za vođenje i procjenu obrambenog i vojnog napretka u reformama. Sudjelovanje partnerske zemlje u PARP-u, između ostalog, preduvjet je za pristupanje MAP-u.

BiH U ŠEST PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o napretku u provedbi programa iz okvira druge komponente IPA-e: Prekogranična suradnja za 2014. godinu.

U Informaciji se navodi da Bosna i Hercegovina sudjeluje u šest programa u okviru druge komponente IPA-e: Prekogranična suradnja za 2014. godinu, uključujući tri programa bilateralne suradnje sa Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, kao i IPA Jadranski program prekogranične suradnje te dva transnacionalna programa – Jugoistočna Europa i Mediteran.

I u sljedećem proračunskom razdoblju EU-a 2014. – 2020., u okviru novog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), za Bosnu i Hercegovinu su otvorene mogućnosti sudjelovanja u ukupno šest programa teritorijalne suradnje, i to u tri programa prekogranične suradnje: dva bilateralna: sa Srbijom i s Crnom Gorom i jedan trilateralni Hrvatska – BiH – Crna Gora, kao i tri transnacionalna programa: Dunavski, Jadransko-jonski i Mediteranski.

USVOJEN AKCIJSKI PLAN ZA IZRADU KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA DO 2020.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju Akcijskog plana za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini do 2020. godine, što predstavlja značajan korak naprijed u procesu realiziranja jednog od prioriteta iz Europskog partnerstva.

Akcijski plan sadrži više od 65 aktivnosti koje će nadležne institucije provesti u procesu izrade i provedbe kvalifikacijskog okvira u BiH na temeljima Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje.

ODGOĐENO RAZMATRANJE INFORMACIJE

Vijeće ministara BiH odgodilo je za narednu sjednicu razmatranje Informacije Konkurencijskog vijeća po prijavi s indicijama zloupotrebe službenog položaja, podnesenoj Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH u vezi s jednim članom Konkurencijskog vijeća.

www.magazinplus.eu – Vijeće ministara BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close